Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Turordning samt mälarbroöppning

Information om turordning och broöppningar

Om trafiksituationen är sådan fler än ett fartyg kommer att befinna sig i kanalområdet samtidigt, upprättar Sjöfartsverket en plan för i vilken ordning fartygen ska tas genom kanalen. Planen upprättas tre timmar innan passage av slussen alternativt Södra kanalbroarna. Som stöd för planeringen används nedanstående turordningsregler. Berörda fartyg informeras så tidigt som möjligt av kanaloperatören.

Huvudregler
• Fartyg slussas i sådan ordning att minsta totala väntetiden uppstår. Att slussa flera fartyg åt samma håll ger ofta mindre väntetid än att slussa syd-/nordgående växelvis.

• Utgående fartyg har företräde om mer än ett fartyg anger samma ETA till slussen.

• När ett fartyg på sydgående kräver öppning av Södra kanalbroarna får inget annat fartyg hindra ”broöppningsbåten” att utnyttja Badhusbryggan, t.ex. vid fel på broarna.

Under perioden 1/5 till 30/9 får ett fartyg ligga i slussen max 30 min i väntan på öppning av Södra kanalbroarna. Resten av året kan denna tid utsträckas till 60 min.

• För vissa tider finns undantag för vissa fartyg – se nedan.

Undantag
Vardagar 17.30 - 01.00 (som vardag räknas även lördag 00.00 – 01.00). får fartyg som behöver öppning av Södra kanalbroarna inte hindra fartyg som kan passera kanalen utan öppning.

• Under övrig tid har fartyg som behöver öppning av Södra kanalbroarna prioritet till slussen.

Konsekvenser
Ovanstående innebär att en öppning av Södra kanalbroarna någon av tiderna 19:35 , 22:50 eller 00:17 kan komma att senareläggas om det finns annan trafik vars passage av kanalen försenas p.g.a. en öppning Södra kanalbroarna.

Observera att en senarelagd broöppning innebär en högre lotsavgift p.g.a. den förlängda tiden för lotsningen. Det rederi, befälhavare eller mäklare som beställer lots till ett fartyg som kräver öppning av Södra kanalbroarna måste vara uppmärksam på detta och ta ställning till om det är bättre att redan från början senarelägga passagen.

Ett fartyg som p.g.a. ovanstående får sin öppning av Södra kanalbroarna senarelagd får öppning vid första möjliga tillfälle som inte redan inplanerats för annat fartygs behov av broöppning. Sjöfartsverket kan efter samråd med fartygs mäklare ändra ordningsföljden för fartyg som behöver öppning av Södra kanalbroarna.

 

Mälarbron
För fartygs passage av Mälarbron ska följande tillämpas:

Fartyget på sydgående och det är klart att komma ner till slussen


• Då fartyget anmäler sig vid Bornhuvud meddelar vakthavande kanaloperatör att det är klart att komma ner till slussen samt begär att fartyget ska göra ett nytt anrop till ”Mälarbron” när man har 8 minuter kvar till Mälarbron.

• Då fartyget är 8 minuter från Mälarbron gör fartygets lots eller befälhavare ett anrop till ”Mälarbron” och meddelar detta.

• Är det klart att öppna bron ska broöppningsmanövern omgående påbörjas och fartyget meddelas detta med orden: ”Jag påbörjar öppning av Mälarbron”.

• Kan broöppningsmanövern inte påbörjas direkt efter fartygets anrop ska fartyget omgående meddelas detta.

 

Fartyget på nordgående

• Då fartyget är 8 minuter från Mälarbron gör fartygets lots eller befälhavare ett anrop till ”Mälarbron” och meddelar detta.

• Är det klart att öppna bron ska broöppningsmanövern omgående påbörjas och fartyget meddelas att detta med orden: ”Jag påbörjar öppning av Mälarbron”.

• Kan broöppningsmanövern inte påbörjas direkt efter fartygets anrop ska fartyget omgående meddelas detta.

En lots eller befälhavare på ett nordgående fartyg kan istället för att göra ”8-minutersanropet” till Mälarbron för slusspersonalen, innan fartyget lämnar slussen, ange en geografisk punkt då man vill att broöppningen ska påbörjas, t. ex. då fartygets akter passerat ledverket.

Senast uppdaterad 2023-10-11