Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter och passageplans

Rutter Lotsområde Södertälje

Rutter


Viktig information
De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Rutter till/från Landsort

RTZ-format
Landsort till Södertälje
Södertälje till Landsort
Landsort till Stora Vika
Stora Vika till Landsort
Landsort till Nynäshamn
 Nynäshamn till Landsort
För VLCC's: Gunnarstenarna till Nynäshamn
För VLCC's: Nynäshamn till Gunnarstenarna

 

Senast uppdaterad 2023-10-11