Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nautisk Information

Information till fartyg som ämnar trafikera och anlöpa hamnar i Göta Älv, Trollhätte kanal och Vänern i syfte att bereda en "passage plan" eller utgöra studiematerial inför erhållande av lotsdispens. Informationen är ett komplement till information given i gällande sjökort, Underrättelser för sjöfarande (Ufs), Navigationsvarningar samt information på Vänerhamn och Lotsområdets webbplats.

Senast uppdaterad 2023-10-11