Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Reseplanering

Passage plan och rutter för öppensjölotsning.

Rutter

Färdplaner (rutter) för ECDIS och digitala sjökortssystem. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Ladda ner rutter för öppensjölotsning här (RTZ-format)

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Underrättelser för sjöfarande (Ufs)

Läs utfärdade Ufs-notiser

Navigationsvarningar

Läs utfärdade navigationsvarningar

Isrestriktioner

Iskarta med aktuella trafikrestriktioner (isklass och dödvikt)

Läs även: Isbrytning

 

Senast uppdaterad 2023-10-03