Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Specialkartor

Sjöfartsverket erfarna operatörer kan kombinera datamängder från både djupdatabasen och sjökortsdatabasen för att få den produkt som man önskar.

Specialkartor

Sjöfartsverket har en databas med sjömätningar som har gjorts i svenska vatten samt en databas för framställning av sjökort. Genom att kombinera dessa kan vi ta fram extra detaljerade sjökort eller sjökort som visar särskilda djup som är intressanta för kunden.

Sjöfartsverket använder specialkartor för att till exempel ta fram lämpliga positioner för farledsutmärkning samt bestämma farledsområdens utbredning. Vi tar också fram 3D-modeller bland annat för att kunna utröna hur stora massor som skall muddras bort vid projektering för nya och förändring av befintliga farleder.

Genom att kombinera högupplöst djupdata med sjökortbilder kan vi göra högkvalitativa kartbilder för att på ett överskådligt sätt visa hur bottentopografin ser ut. Dessa kartor är oslagbara vid till exempel projektering för nya rörledningar, offshore-anläggningar musselodlingar med mera.

Detaljerad djupkarta:
Vi tar fram kartbilder med betydligt bättre upplösning på djupinformationen än i de konventionella sjökorten. Detta för att ge en bra överblick över bottenstrukturen på ett snabbt och enkelt sätt.

Kurvbilder:
Vi tar fram djupkurvor i vektorformat för valfria djupnivåer för samma ändamål som ovan.

3D modeller:
Vi erbjuder även grafiska modeller med hög upplösning för att till exempel se var man behöver muddra för att öka framkomligheten i befintliga farleder till en hamn. Modellerna leverars i ett format som kan visualiseras med hjälp av gratisprogram som kan laddas ner från internet.

 

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

 

Senast uppdaterad 2023-10-11