Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Frågor och svar om AIS-data

Här hittar du frågor och svar om AIS-data.

AIS utnyttjar två VHF-radiokanaler, där informationen sänds ut i korta ”datapaket” i väldefinierade och synkroniserade tidsintervall. Informationen består av fartygets identitet, position, kurs, fart, heading med mera och sänds med intervall från 2 s upp till 10 s, beroende på fartygets hastighet och manövrer. Med längre intervall sänds information om fartygets storlek, typ av last och destination. Position, kurs och fart hämtas från samma system som används för fartygets navigation; normalt en GPS/DGPS mottagare.

Alla fartyg inom VHF räckvidd kan ta emot informationen via sin egen AIS utrustning. Informationen tas också emot iland genom Sjöfartsverket nät av AIS-basstationer. AIS-utrustningar ombord arbetar kontinuerligt och vid normal drift autonomt, utan ingrepp av operatör. Systemet är självorganiserande, det vill säga fartygens AIS-utrustningar väljer, genom att ta hänsyn till information utsänd från omgivande fartyg, lämpliga tider för sina sändningar utan någon central styrning. Detta innebär att det inte krävs någon fast infrastruktur eller central för att systemet skall fungera för utväxling av information mellan fartygen.

Informationen kan presenteras på olika sätt. Minimikravet ombord är en textdisplay där information om de närmaste fartygen presenteras med ID, avstånd och bäring. För att dra full nytta av informationen bör en grafisk presentation användas, där AIS informationen visas antingen integrerat med radarinformation eller på en elektronisk sjökortsdisplay, lämpligen ECDIS.

Sjöfartsverket har arbetat internationellt med utvecklingen av standard för AIS och för införandet av ett krav på användning av AIS. FN-organet IMO (International Maritime Organisation) beslutade under 2001 att alla fartyg som följer SOLAS konventionen och är större än 300 ton skall vara utrustade med AIS.

FN-organet IMO (International Maritime Organisation) beslutade under 2001 att alla fartyg som följer SOLAS konventionen och är större än 300 ton skall vara utrustade med AIS. Kravet är i kraft från 1/7 2002 för nya fartyg och för befintliga gäller en särskild tidplan för införandet. Alla fartyg i internationell trafik är utrustade sedan 31/12 2004 och fartyg i nationell trafik skall vara utrustade med AIS senast 1/7 2007. Oavsett storlek gäller kravet för passagerarfartyg på internationell resa.

På inrikes resa är det 300 brutto som gäller för passagerarfartyg. Genom ett EU-direktiv ska fiskefartyg med en längd över 15 m utrustas med AIS senast i maj 2014 och dessutom sker en omfattande frivillig installation av AIS utrustning på mindre fartyg och båtar.

Kontrollera att du har Internet-förbindelse, exempelvis genom att testa genom att göra en internetsökning. Får du inte svar så kontakta din egen IT-avdelning om t.ex. interna brandväggar.

Kontakta Sjöfartsverket enligt uppgifterna du fått i informationsbrevet om fel kvarstår.

Fartygets AIS har tappat kontakten med gyro/GPS-kompass.

Beror på fel i konfigureringen av fartygets AIS-transponder.

Senast uppdaterad 2023-09-28