Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bygg och teknik

Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och att tillhandahålla sjösäkerhetsanordningar (SSA).

En fyr med blå himmel och ljusa moln bakom.

Det handlar om allt ifrån planering och utbyggnad till utmärkning och underhåll. Vi har tusentals sjösäkerhetsanordningar i form av fyrar, prickar och bojar. Vi har specialutrustade
fartyg och personal med stor erfarenhet av underhåll ute till havs. Våra enheter finns runt hela svenska kusten.

Service på sjösäkerhetsanordningar (SSA)

Sjöfartsverket erbjuder service på sjösäkerhetsanordningar i områden som ligger utanför vårt ansvarsområde, till exempel i hamnar och båtklubbar. Sjöfartsverket har fartyg som är
utrustade för att kunna serva sjösäkerhetsanordningar som till exempel bojar, prickar och fyrar. Lyft, flytt eller positionering av maritima objekt är ett av våra specialområden.

Sjöfartsverket tillhandahåller även paketlösningar där man kan köpa sjösäkerhetsanordningar inklusive full service av oss.

Beställning av tjänst

Beställning av tjänst sker genom mejl: sjosakerhetsanordningar@sjofartsverket.se

Automatic Identification System (AIS) - data

AIS är namnet på ett system som gör det möjligt att från ett fartyg identifiera och följa andra fartygs rörelser. Bakgrunden till att systemet utvecklats och införts är att ge tillgång till mera
information om fartygen i närområdet än vad som kan erhållas via radar. Till exempel ger AIS fartygens identitet, storlek, kurs samt fart och girhastighet, även för fartyg som befinner sig i
radarskugga. Systemet är därför sjösäkerhetshöjande.

Information från de svenska basstationerna kan göras tillgänglig via nätet i realtid. Dataströmmens innehåll kan skräddarsys efter olika behov. Geografisk filtrering ger dig data från fartyg inom ett definierat område, medan ID filtrering ger dig information från utvalda fartyg. Informationen uppdateras med önskat tidsintervall.

Tjänsten kan göras tillgänglig för en användare eller för flera samtidiga användare per konto. Vi tänker oss att detta kan vara intressant för hamnar, mäklare och rederier till exempel.

Fördelar med strömmad AIS-data

AIS ger mer än en geografisk position. Du kan lagra data och över tid kan du få en samlad bild av trafiken i ett visst område. Vår AIS-tjänst ger dig möjlighet att presentera informationen i
valfritt system med lämpligt kartunderlag. När du abonnerar på Sjöfartsverkets AIS-tjänst får du tillgång till data, inte bara en bild, som du kan lagra och vidarebehandla för olika ändamål.
Vi tillhandahåller data i realtid och med en hög uppdateringshastighet. Uppkoppling mot Sjöfartsverkets AIS-server sker med användarnamn och lösenord som tilldelas efter tecknande av avtal.

Beställning av tjänst

Teckna abonnemang för tillgång till AIS-informationen från Sjöfartsverkets basstationer.

Senast uppdaterad 2023-09-28