Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Svensk kustradio

Kustradionätet som ägs och drivs av Sjöfartsverket är en viktig och nödvändig kommunikationskanal för sjöfarten. En kustradiostation är en radiostation på land avsedd för kommunikation med fartyg.

Genom kustradionätet tillhandahålls servicetjänster via VHF (Very High Frequency), MF (Medium Frequency) och mobiltelefon. Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral JRCC, som leder och koordinerar sjö- och flygräddningsinsatser, passar den internationella nödkanalen CH16 dygnet runt.

Kustradionätet består av 56 VHF-basstationer samt 5 mellanvågsstationer med tillhörande mottagarplatser som tillsammans ger täckning i det svenska ansvarsområdet. Totalt finns tillgång till cirka 220 individuella radiokanaler. I nätet drivs förutom talradio även tjänster för Digital Selective Calling (DSC) som är ett digitalt anropssystem för sjöradio, Navtex (NAVigational TEXt Messages) som är ett internationellt standardiserad system för utsändning av navigationsvarningar och Automatic Identification System (AIS-tjänsterna).

Den svenska kustradion byggdes ursprungligen av Telegrafverket och bestod från början av ett antal fristående kustradiostationer. Sedan 2003 äger Sjöfartsverket Kustradiosystemet och under 2014-2015 gick man över till modern IP-teknologi. Växelsystemet och transmissionen är idag helt digital.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0771-63 00 00
E-post: kustradio@sjofartsverket.se

Ordlista

Basstation: Landbaserad mast som används för kommunikation med fartygen. Från dessa stationer sker utsändningar av bland annat väder och navigationsvarningar.
AIS: Automatic identification system, ett transpondersystem som används av fartygen runt om i världen för att dela bland annat position, kurs, fart med andra fartyg i närheten.
VHF: Very high frequency, Kommunikationsradio som används av handelsflottan i kustnära områden.
MF: Medium frequency, kommunikationsradio för att sända och mota radiomeddelande på längre distanser.
MMSI: Martime mobile service identity, Unik radiokod som varje fartyg innehar.
e-Navigation: Samlingsbegrepp för datainformation som handelsfartyget kan behöva för säker navigation.
Maritime cloud: Ett regelverk om hur arkitekturen för data för handelsfartygen skall vara utformad.

Senast uppdaterad 2023-09-28