Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Färre slussningar i Södertälje 2023

Tillsammans med Trafikverket skapar vi mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren, samtidigt som vi ökar säkerheten för allmänheten. Arbetet innebär att alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt. Slussning kommer att ske varannan timme.

Säkerheten är högsta prioritet för oss som jobbar i kanalen. För att den ska vara på topp behöver vi hjälp av er alla att:

Mer information kring slussningstider

• Hålla behörigt avstånd till arbetspontoner

• Hålla hastigheten

• Hålla undan från dykflagga

Dykflagga
Dykflagga

För de senaste uppgifterna om tider för slussning, framkomlighet och begränsningar i Södertälje sluss och kanal, se vår informationssida för kanaler, slussar och broar.

Kanalkarta över Södertälje.
Illustration över pågående och planerade arbeten i Södertälje.
Samfinansierat av EU. EUs flagga.

Senast uppdaterad 2023-05-31