Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mälarbron, slussbron, slussen

Tider för slussning och Mälarbron. För aktuell nautisk information, se informationssida för Södra kanalbroarna.

Mälarbron

13,8 meter segelfri höjd* (34 meter) full bredd
15,0 meter segelfri höjd* (10 meter) mellan markeringar

Aktuell nautisk information 

Helgfria vardagar kl 11:00–19:00 mellan 1 januari och 31 december 2024 är farleden genom Södertälje kanal och sluss avlyst för fartyg överstigande något av följande: en längd av 70 meter, bredd 14 meter eller ett djupgående överstigande 4,5 meter. Avlysningen gäller farleden mellan Mälarhamnen och Igelstaviken. Se Ufs-notis 18084 (T)
Helgfria vardagar kl 11:00–19:00 mellan den 1 januari–31 december 2024 är farleden genom Södertälje sluss avlyst för fartyg från 24 m längd.  Se Ufs-notis 18084 (T)
Pga arbeten i Södertälje sluss reduceras antalet slussningstider sommaren 2024. Slussning sker varannan timme under vardagar. Varje hel timme under helger och helgdagar. Se Ufs-notis 18458 (T)

Nyttotrafik

Mälarbron öppnas vid behov med följande undantag:
Vardagar, utom dag före helgdag, mellan kl 07.30–08.30 samt 16.00–18.00
Gäller även Skärtorsdag, Valborgsmässoafton och Allhelgonaafton.

Fritidsbåtar

Mälarbron öppnas vid behov följande tider:

Måndag–torsdag 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00 och 21:00. 
Fredag 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:00 och 21:00. 
Lördag–söndag och helgdagar Varje hel timme 08:00–21:00.


Övrig tid efter överenskommelse med kanaloperatör.

Slussning

På grund av arbeten i Södertälje sluss och kanal i sommar – notera färre slusstider under vardagar.

Tider nedan gäller sydgående trafik mot Saltsjön.
Nordgående trafik slussar omedelbart efter sydgående.

1 juni–31 augusti

Måndag–fredag 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 och 21:15.
Lördag–söndag samt helgdag Varje hel timme 08:15–22:15.


Övrig tid efter överenskommelse med kanaloperatör.

1 september–31 maj

Måndag–fredag 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 och 21:15.
Lördag–söndag samt helgdag Varje hel timme 08:15–22:15.


Övrig tid efter överenskommelse med kanaloperatör.

Slussbron och slussning mot Mälaren

Slussningstiderna kan komma att påverkas på grund av pågående arbeten i kanalen/slussen och handelssjöfart.

1 juni–31 augusti

Måndag–Fredag 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 och 21:15.
Lördag–söndag samt helgdag Varje hel timme 08:15–22:15.


Övrig tid efter överenskommelse med Kanaloperatör.

1 september–31 maj

Måndag–fredag 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 och 21:15.
Lördag–söndag samt helgdag Varje hel timme 08:15–22:15.


Övrig tid efter överenskommelse med kanaloperatör.

Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag.

Kontaktinformation

Kanaloperatör nås på tel 0771-630 655, VHF kanal 14 och 68.

Övriga upplysningar

  • Segelbåtar med större höjd än 15,0 meter, på nordgående, måste anpassa sin genomfart till tiderna för Mälarbrons öppning.
  • Detaljinformation finns lokalt på skyltar. Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal.
  • Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen.
  • Trafik- och brosignaler se sjökort 6181.
  • Kostnad för slussning av fritidsbåtar är 220 SEK. Debitering sker endast vid slussning från Mälaren mot Östersjön. 

*Segelfri höjd = brons höjd vid medelhögvattenstånd, minskad med 0,5 meter säkerhetsmarginal.

Broöppning begärs hos Södertälje kanal, VHF kanal 68 eller tel 0771-630 655.

Sluss och slussbro öppnas vid behov.

Senast uppdaterad 2024-05-15