Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bättre säkerhetsmarginaler för färjetrafik i Karlskrona

Nyhet 2021-05-21

Färjetrafiken mellan Gdynia i Polen och Karlskrona har ökat succesivt under en följd av år, men inseglingen mellan öarna Aspö och Tjurkö till Karlskrona är inte optimal. Därför planerar Sjöfartsverket för att öka både säkerhet och tillgänglighet i farleden.

Stena Spirit är ett av fartygen som trafikerar Gdynia-Karlskrona. Foto: Stena Line
Stena Spirit är ett av fartygen som trafikerar Gdynia-Karlskrona. Foto: Stena Line

Under högsäsong trafikeras linjen av fyra fartyg som går mot varandra med anlöp till samma terminal i respektive hamn. Det ställer i sin tur höga krav på störningsfri trafik.

Nuvarande insegling till Karskrona är i den yttre delen smal och krokig, vilket innebär att fartygen behöver gira kraftig några gånger vid ut- och insegling. Mellan den så kallade östra och västra försänkningen, belägna mellan öarna Aspö respektive Tjurkö, råder begränsad bredd.

Brister

Söder om försänkningarna finns ett avsnitt som inte håller tillräckligt bredd med rätt djup. Mötet mellan större fartyg är inte möjligt i detta parti och vid dåligt väder med bristande siktförhållanden finns en påtaglig säkerhetsbrist genom för små säkerhetsmarginaler.

Råder dessa försämrande förhållanden en dag behöver kaptenen öka fartygets hastighet för att minska avdriften, det vill säga kursavvikelsen. Ökad fart minskar fartygets rörelse i sidled och fartyget hinner helt enkelt flytta sig mer framåt än i sidled.

- Grunden för projekt Karlskrona är framförallt ökade säkerhetsmarginaler och förbättrad tillgänglighet för färjetrafiken, säger Bertil Skoog,  Sjöfartsverkets projektledare och farledskonstruktör i sammanhanget.

Muddring och breddning

För att öka säkerhetsmarginalerna behöver farleden muddras för att breddas. Muddring görs också för fördjupning av ett mindre grunt område i den yttre delen av farleden. I detta fall rör det sig om cirka 80.000 kubikmeter muddermassor varav cirka 5.000 kubikmeter berg.

Fiktiva körningar av en djupare och bredare farled in till Karlskrona vid  Sjöfartsverkets simulatorcentrum i Göteborg har visat följande:

  • Markant ökning av säkerhet och säkerhetsmarginaler i farleden.
  • Möjlighet att möta andra fartyg på ett säkert sätt med tillfredställande marginaler.
  • Med planerade förbättringar av farledsutmärkningen skapas en säker och modern farled för framtiden.
  • Genom möjlighet att möta fartyg i leden minskas tidsförluster vilket ger bunker (bränsle)besparingar samt minskad miljöpåverkan.

Simuleringarna gjordes under olika väder och vindförhållanden. Vid dessa medverkade lotsar och representanter från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt befälhavare för M/S Stena Vision.

”Den nya farleden är mycket bättre! Den ökar marginaler och säkerhet mer än jag trodde innan. Den nya farledsytan och uträtningen samt nya bojar och fyrar ökar säkerheten och möjliggör även möten på ett helt nytt sätt”.

Tryggare i framtiden

-Effekten av våra planerade åtgärder blir att befälhavarna kan köra säkert i normal fart även vid hård vind, förtydligar Bertil Skoog.

Förhoppningsvis kommer Sjöfartsverket att kunna lämna in en miljökonsekvensbeskrivning av projekt Karlskrona till Mark- och miljödomstolen före årsskiftet 2021/2022, bedömer Bertil Skoog.

-I mål av denna typ får man räkna med cirka ett års handläggning, det är i varje fall vår erfarenhet från liknande prövningar vid Mark- och miljödomstolen. Mer än så går inte att säga nu.

Bertil Skoog, projektledare Sjöfartsverket
Bertil Skoog, projektledare Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig