Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kontakta oss

Här hittar du samtliga kontaktvägar in till Sjöfartsverket. Både när det handlar om sådant som lotsförfrågningar, sociala medier eller telefon- och adressuppgifter.

Adresser

Postadress:

Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

Besöksadress:

Östra Promenaden 7, Norrköping 

Parkeringsmöjligheter finns i området. Sjöfartsverket har ett antal parkeringsplatser för besökande.

Godsadress:

Tegelängsgatan 1, 602 28 Norrköping

Allmänna frågor och synpunkter

Sjöfartsverket
Organisationsnummer: 202100-0654
Växelnnummer: 0771-63 00 00
Öppettider: Växel och reception har öppet 08.00–16.30 (jan-april, sept-dec) samt 08.00-16.00 (maj-aug) alla vardagar.

Avvikande öppettider under 2023 är 5/1, 6/4 och 3/11 då öppettiderna är begränsade till klockan 08.00-12.15.

E-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Frågor och synpunkter om webbplatsen - www.sjofartsverket.se

Webbredaktör och tekniskt webbansvarig: info@sjofartsverket.se

Lag om krav på e-faktura

Från och med 2019 ska ni som leverantör skicka er faktura till Sjöfartsverket elektroniskt.                      

Observera att PDF-faktura inte är en elektronisk faktura.
Mer information om lagen hittar du här: För dig som är leverantör till offentliga aktörer | Digg
(Digg = Myndigheten för digital förvaltning)

Format av e-fakturor

Vi kan ta emot e-fakturor i formaten Peppol BIS 3 samt via leverantörsportal.

Peppol

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via Peppol-nätverket. För att kunna skicka och ta emot fakturor via Peppol krävs ett Peppol-ID. Sjöfartsverkets Peppol-ID är: 0007:2021000654. Det är kostnadsfritt att skicka och ta emot fakturor via Peppol.

Viktig information till dig som är
leverantör till SMA Maintenance AB

Elektroniska fakturor

Sjöfartsverket tar endast emot elektroniska fakturor. Vi tar inte emot faktura via mail eller PDF.

Vi ber er därför att skicka fakturor via nedanstående E-fakturaadress för Peppol-formatet.

Alla offentliga upphandlingar, även direktupphandlingar, ska faktureras med e-faktura enligt standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av InExchange. Tjänsten är gratis.

Inloggning (inexchange.se)

E-fakturaadress (PEPPOL) 0007:2021000654
GLN 7350010940005
Organisationsnummer 202100-0654
Fakturaadress Sjöfartsverket, Box 2056, 600 02 Norrköping

Er referens

I fältet ”Er referens” anges alltid Sjöfartsverkets beställare. Beställarens namn har formatet sex bokstäver + två siffror (tre första bokstäverna i för och efternamn + tvåsiffrigt nummer exempelvis; FÖREFT01). Referensen skriver du in i fältet: <cbc:BuyerReference>.

Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.

Sjöfartsverkets inköpsordernummer ska alltid anges, om det framgår av beställningen. Inköpsordernummer som inleds med bokstaven P följt av siffror utan mellanslag, till exempel P12345. Du anger detta nummer i första hand, om det står på beställningen.
Inköpsordernummer skriver du in i fältet: <cac:OrderReferenceID>

Betalningsvillkor

En faktura betalas per 30 dagar netto från fakturadatum under förutsättning att den har skickats som e-faktura senast påföljande dag. Om en faktura har skickats som e-faktura senare förlänger Sjöfartsverket betalningstiden med motsvarande tid.

F-skattebevis

Uppgift om F-skattebevis ska vara angivet på fakturan.

Dröjsmålsräntor

Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen. Inkassoåtgärder skall dock föregås av en betalningspåminnelse för att accepteras. Vid dröjsmål med betalning, orsakad av bristfällig fakturering, bestrider Sjöfartsverket alla krav avseende dröjsmålet.

Vid frågor, kontakta oss gärna på efaktura@sjofartsverket.se.

Leverantörsportal

Saknar du lösning för e-fakturering kan du kostnadsfritt skicka 100 fakturor om året till Sjöfartsverket via InExchange. Inloggning (inexchange.se)

Utöver lagstadgade krav på fakturainnehåll gäller följande:

  • Leverantören ska ange Sjöfartsverkets fakturareferens (6 bokstäver följt av 2 siffror, ex AAABBB01).
  • Leverantören ska ange ordernummer när sådan finns (ex P1234).
  • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura.
  • Fakturan ska innehålla information om vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan t.ex offert).

 

Sjöfartsverkets organisationsnummer: 202100-0654
Momsnummer: SE202100065401
GLN nummer: 7350010940005
PEPPOLID: 0007:2021000654

Har du frågor? Kontakta oss gärna!  efaktura@sjofartsverket.se

Kontakt

efaktura@sjofartsverket.se

Sjöfartsverket
Referens (referensnamn)

Box 2056, 600 02 Norrköping

Senast uppdaterad 2024-06-04