Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Intressant marknadsdialog med Europas ledande muddringsföretag

Nyhet 2022-06-13

-Vi fick värdefull inblick i muddringsföretagens verksamhet och besökarna gav oss mycket beröm för ett väl planerat och genomfört arrangemang, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör, som var på plats.

Marknadsdialogen hade lockat flera av Europas ledande muddringsföretag till Norrköping.
Marknadsdialogen hade lockat flera av Europas ledande muddringsföretag till Norrköping.

Sex europeiska muddringsföretag fanns på plats i Norrköping den 9 juni. De hade uppfyllt Sjöfartsverkets i förväg uppställda kriterier om erfarenhet och kapacitet inför de stora muddringsprojekt som väntar främst i Malmporten, Luleå, Skandiaporten, Göteborg och Landsortsfarleden mellan Landsort in till Södertälje. Vidare finns också flera mindre projekt som är aktuella som farlederna till Umeå. Karlskrona, Landskrona och Ystad.

Regeringsbeslut finns också om nya slussar i Trollhätte kanal. Diskussioner pågår om mest lämplig dragning och projektet sker i samverkan mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Bakgrunden till nämnda åtgärder är bland annat att regeringen vill flytta över mer gods från väg till sjöfart. Samtliga projekt är planerade att genomföras de närmaste åren. Nästa steg blir sedan upphandlingsprocessen.

-Muddringsföretagen upplevde arrangemanget som värdefullt , konstaterar Joel Smith.

Foto: Agne Hörnestig

Efter gemensam presentation var det dags för individuella samtal. Max Bjurström låser upp samtalsrummet för Malmporten.
Efter gemensam presentation var det dags för individuella samtal. Max Bjurström låser upp samtalsrummet för Malmporten.
Bertil Skoog, ansvarig för nautisk farledsdesign vid Sjöfartsverket, gav en intressant presentation över projekt Landsortsfarleden.
Bertil Skoog, ansvarig för nautisk farledsdesign vid Sjöfartsverket, gav en intressant presentation över projekt Landsortsfarleden.
Jenny Röström ,projektledare för Skandiaporten i Göteborg.
Jenny Röström ,projektledare för Skandiaporten i Göteborg.
Full fart i korridoren där de tre ”samtalsrummen” låg för Malmporten, Skandiaporten och Landsortsfarleden.
Full fart i korridoren där de tre ”samtalsrummen” låg för Malmporten, Skandiaporten och Landsortsfarleden.
Invigningstalare var Joel Smith, infrastrukturdirektör.
Invigningstalare var Joel Smith, infrastrukturdirektör.
Från Boskalis kom den här trion som tittade närmare på ”farledsmattan” för Malmporten. Från vänster Remco Snoek, Michael Törnqvist och Hannu Tomperi.
Från Boskalis kom den här trion som tittade närmare på ”farledsmattan” för Malmporten. Från vänster Remco Snoek, Michael Törnqvist och Hannu Tomperi.