Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny fas för Sjöfartsverkets projektledning i Malmporten

Nyhet 2022-05-16

Den övergripande planeringen och projekteringen är till största delen genomförd och nu går man in i genomförandefasen med fokus på tekniska detaljfrågor och upphandling.

Projektledarna i farledsprojekt Malmporten
Max Bjurström och Bertil Skoog växlar plats mellan varandra i Sjöfartsverkets ledning för Malmporten. Max blir ordinarie projektledare medan Bertil blir biträdande med fortsatt ansvar för övergripande frågor samt nautisk design med mera. Foto: Agne Hörnestig

- I och med detta växlar vi om i ledningen. Jag blir biträdande projektledare och ansvarar även fortsatt för övergripande och strategiska frågor samt nautiska frågor och farledsdesign. Johan Berggren, mästerlots med 28 års erfarenhet, förstärker på nautiska sidan och arbetar framförallt med trafikeringsfrågor under genomförandet säger Bertil Skoog, tidigare projektledare.

Bertil Skoog har varit med sedan Malmportens projektstart 30 mars 2012. Det betyder att han nyligen firade tio år med Malmporten.

-Det känns som rätt tid att lämna över till biträdande projektledare Max Bjurström som nu växlar upp till projektledare för Malmporten inför kommande upphandlingar och genomförande, säger Bertil Skoog.