Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Här är de olika slussalternativen

Nyhet 2021-01-19

Var ska slussarna byggas i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg? Här kan du se aktuella utredningsområden på respektive plats.

Ett fartyg på väg mot slusstrappan i Trollhättan. Det är vår och grönt, på fartyget syns björkstockar.
Nuvarande slusstrappan i Trollhättan. Foto: Agne Hörnestig.

I lokaliseringsutredningen utreds och konsekvensbeskrivs olika placeringsalternativ för slussarna. Det handlar om utredningsområden, inte exakt placering.

Vi utreder olika alternativ eftersom miljöbalken slår fast att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras.

I februari/mars offentliggör vi hela lokaliseringsutredningen. I den presenterar vi alternativen utifrån deras respektive påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, liksom teknik, byggbarhet och nautiska delar som handlar om var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Under våren kommer vi att genomföra samråd i de tre kommunerna. Vid samråden ges möjlighet att inkomma med synpunkter.

Efter samråden fattar vi beslut om ett huvudalternativ för varje plats. I Trollhättan presenteras tre olika alternativ.

Trollhättan - tre alternativ

Kartbild över Trollhättans slussområde och markeringar där förslagan för nya dragningar av slussar syns.
Trollhättan.
Kartbild över Trollhättan där ett av slussalternativen syns markerade.
Trollhättan alternativ 1 - SYD. Ansluter söder om befintlig slussled till Göta älv. Löper söder om befintlig slussled, genom delar av Skoftebyns bostadsområde, mellan Göta älv och Åkers sjö.Ansluter till befintlig farled i Åkers sjö och följer Bergkanalen till Olidebron.
Kartbild över Trollhättan där ett av slussalternativen syns markerade.
Trollhättan alternativ 2 - MITT. Ansluter norr om befintlig slussled till Göta älv. Löper genom 1800 och 1844 års slussområde mellan Göta älv och Åkers sjö. Ansluter till befintlig farled i Åkers sjö och följer Bergkanalen till Olidebron.
Kartbild över Trollhättan där ett av slussalternativen syns markerade.
Trollhättan alternativ 3 - NORR. Löper mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet. Ansluter till Göta älv norr om 1800 års slussled. Passerar norr om bebyggelsen i Västergärde.Ansluter till Bergkanalen norr om Olidebron.

Lilla Edet - två alternativ

Kartbild över Lilla Edet där slussalternativen syns markerade.
Lilla Edet.
Kartbild över Lilla Edet där ett av slussalternativen syns markerade.
Lilla Edet alternativ 1 - ÖST. Löper parallellt öster om befintlig sluss genom Inlandsön.
Kartbild över Lilla Edet där ett av slussalternativen syns markerade.
Lilla Edet alternativ 2 - VÄST. Löper parallellt väster om befintlig sluss.

Vänersborg - två alternativ

Kartbild över Vänersborg där slussalternativen syns markerade.
Vänersborg.
Kartbild över Vänersborg där ett av slussalternativen syns markerade.
Vänersborg alternativ 1 - ÖST. Löper parallellt öster om befintlig sluss.
Kartbild över Vänersborg där ett av slussalternativen syns markerade.
Vänersborg alternativ 2 - VÄST. Löper parallellt väster om befintlig sluss.