Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillåtlighetsprövning

Ansökan om tillstånd till fördjupning och breddning av allmän farled 237 till Ystad hamn enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808) samt dispens från förbudet mot dumpning av muddermassor enligt 15 kap. miljöbalken

Senast uppdaterad 2024-04-17