Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sustainable Flow

Genom sju pilothamnar i centrala Östersjöområdet bidrar Sustainable Flow-projektet till att minska CO2-utsläppen. Projektet ska inte bara öka kunskapen om vad individer och organisationer kan göra utan också utveckla öppna verktyg som kan användas av andra organsiationer efter projektet.

Sustainable Flow Logo
 • 1 maj 2023 - 31 maj 2026
 • Total budget 3,421,725.64 € (ERDF 2.737.380,49€)
 • Sjöfartsverkets budget ca 3 MSEK

Projektet Sustainable Flow erbjuder en solid grund för att utveckla intermodala/multimodala transportsystem. Som ett resultat minskar CO2-utsläppen i hamnverksamheten i Central Baltic-regionen – och utanför. Vid slutet av projektet 2026 kommer pilothamnarna ha förmågan och kapaciteten att vara smartare, grönare, mer kostnadseffektiva, interoperabla, hållbara, tillgängliga och säkrare.

Projektmål

 • Utveckling av konkreta lösningar och ett digitalt verktyg som stödjer CO2-minskning och energibesparingsåtgärder i transportsystemet
 • Ett koncept för energibesparingar och produktion av förnybar energi i hamnar

Sjöfartsverkets kommer att jobba med att effektivisera informationsflödet mellan oss och hamnarna, så att de kan planera sin verksamhet effektivare. Blanda annat kommer hamnarna och våra isbrytare utbyta planeringsinformation digitalt i realtid

Partners 

 • Satakunta University of Applied Sciences (FI) – lead partner (www.samk.fi)
 • Sjöfartsverket (SE) – (https://www.sjofartsverket.se/)
 • Högskolan på Åland(AX) – (https://www.ha.ax/)
 • International Transport Development Association (LV) – (www.itda.co)
 • Tallinn Technical University (EE) – (www.taltech.ee)
 • Fintraffic VTS ltd (FI) – (https://www.fintraffic.fi/en/vts)
 • Sveriges Hamnar / Transportföretagen – (www.transportforetagen.se)

Senast uppdaterad 2023-06-02