Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trafikledning till sjöss (Sea Traffic Management)

Trafikledning till sjöss möjliggör optimerade hamnanlöp, informationsdelning i realtid mellan fartyg och hamnar eller landcentraler (för till exempel trafiksamordning och räddningsledning).

Sea Traffic Management (STM) bidrar också till en förbättrad gemensam lägesbild inom sjöfarten. Nya digitaliserade tjänster bidrar till fler fartygsanlöp ”just in time” och en säkrare, effektivare och mer miljövänlig sjöfart.

Tjänsterna inom STM-konceptet baseras sig på globala standarder och en global cybersäker infrastruktur. Även utvecklingen och införandet av dessa samt framtagande av nya regler och rekommendationer från IHO, IMO och IALA, ingår i konceptutvecklingen. Sjöfartsverket har stor erfarenhet av internationellt arbete, och trafikledning till sjöss bygger vidare på utvecklingen och införandet av AIS globalt.

STM-konceptet föddes 2010. Det demonstrerades i MONALISA-projektet 2011-2013, utvecklades och definierades i MONALISA 2.0-projektet 2013-2015 för att sedan validerades i STM Validation-projektet 2015-2018.

Läs mer om konceptet och relaterade projekt på länkarna nedan. 

Senast uppdaterad 2023-09-28