Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

EfficientFlow

I projektet EfficientFlow inför hamnarna i Gävle och Rauma(Finland) system och processer baserade på realtidsinformation för effektivare hamnanlöp. Projektet jobbar också med att förbättra trafikflöde av stora fartyg genom de trånga svenska och finska skärgårdarna. Vi omvandlar väntetider till ökad säkerhet och bränslebesparingar. EfficientFlow ingår i tre av Sjöfartsverkets satsningsområden för forskning och innovation: Det digitala anlöpet, Sea Traffic Management (trafikledning till sjöss) och Framtidens trafikcentraler.

Konceptet Sea Traffic Management (STM) består av flera viktiga delar. I EfficientFlow blir det första gången som Flow Management, delen för trafikflöde, implementeras och utvärderas i verkligheten. Hamndelen av STM, Port Collaborative Decision Making, blir operativ i två hamnar, kanske de första i världen. Projektet har en total budget på 4,5 miljoner euro och löper från 2018-2021.

Logga för Efficient Flow.

Projektet är organiserat i två arbetspaket: Optimering av processerna i hamn, och Optimering av trafikflödet till havs.

Flygfoto av Gävle Hamn.
Foto: Gävle Hamn

Optimering av processerna i hamn

Hamnarna i Rauma och Gävle kommer var och en införa nya lösningar för informationsutbyte och ökad samverkan som möjliggör samordnad planering av hamnanlöp, vilket hjälper varje aktör att optimera sitt eget resursutnyttjande. Lösningen kommer också att bidra till synkronisering av hamnanlöpet med ankommande fartyg och landtransporter.

Satakunta University of Applied Sciences, SAMK, i Rauma leder arbetet. Kommersiella lösningar kommer att upphandlas i Gävle respektive Rauma. Alla aktörer i hamnklustren kommer att vara involverade och containerterminaloperatörerna Yilport respektive Europort ser mervärdena från projektet som ett komplement till sina investeringar i den fysiska infrastrukturen.

Fartyg i siluett mot solnedgången.
Foto: Mikael Andersson

Optimering av trafikflödet till havs

Basen för optimerat trafikflöde är att fartygen delar med sig av sina planerade rutter i realtid. Det gäller såväl de frekventa Ro-Pax-färjorna som övrig trafik mellan Finland och Sverige. Då kan man uppnå bättre timing vid de många smala passager där endast ett fartyg i taget kan passera. Målet är att eliminera alla väntetider vid dessa passager, väntan till havs utgör en något ökad säkerhetsrisk, och istället justera hastigheten för att alltid komma fram när dessa passager är fria att använda. Detta kommer definitivt spara fartygsbränsle och minska utsläppen och eventuellt minska erosionen.

Sjöfartsverket leder arbetspaketet och landcentraler i Sverige, VTS i Södertälje, och Finland, VTS i Åbo, kommer att stödja alla fartyg med (eller utan) STM-aktiverade navigationssystem.

Fakta om EfficientFlow

Ett samarbete mellan akademin, privat, offentlig sektor
Budget: 4,5 miljoner euro
Medfinansierad till 75% av Europeiska unionen via regionalprogrammet Central Baltic
Startar 1 mars 2018, slutar maj 2021
Partners: Sjöfartsverket, FinTraffic, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Rauma hamn, Gävle hamn

För mer information

Följ länken till höger eller kontakta Sjöfartsverket:

info@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-09-28