Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lättare att få jobb till sjöss

Det ljusnar på arbetsmarknaden för sjöfolk. Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen Sjöfart sjunker i stort sett alla personalkategorier för yrken till sjöss. - Generellt ser vi ett uppsving på sjöarbetsmarknaden där fler arbetstillfällen börjar dyka upp, säger Leila Huhmarniemi på Arbetsförmedlingen Sjöfart.

Bild på man framför ett fartyg
Foto: Jonas Westling

Antalet öppet arbetslösa sjömän, alltså personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som kan ta arbete direkt, varierar säsongsbetonat där antalet ökar från och med sensommaren varje år. Kulmen nås under vintern och därefter minskar antalet arbetssökande kraftigt under vårmånaderna.

- Variationerna beror till stor del på att flera av de sjömän som är arbetssökande i mångt om mycket får anställning inom färje- och skärgårdstrafiken och att denna bransch är säsongsrelaterad. I regel påbörjas rekryteringarna under sen vinter och tidig vår, varpå de nästintill avstannar under sommaren. De som anställs erbjuds i regel anställning som längst till sensommaren runt augusti. Därefter kan de få ytterligare törnar under hösten tills det att det nästintill helt avtar under vintern, säger Leila Huhmarniemi.

För nautiska befäl (samtliga klasser inräknade) är trenden för antalet inskrivna klart nedåtgående. I februari 2019 var 65 personer öppet arbetslösa jämfört med 107 personer i november 2016.

- Generellt har svenska sjömän med svensk utbildning ett mycket gott renommé internationellt och är kända för att vara ordningsamma och duktiga sjömän. Det kan dock ta tid att hitta en varaktig anställning, även om möjligheterna till anställning under senare tid ökat för juniorbefälen. Troligen är det fortsatt så att flera nyutbildade befäl tar anställning som manskap, då efterfrågan inom de befattningarna är mycket stor, säger Leila Huhmarniemi.

Enligt Arbetsförmedlingen har det under flera års tid utbildats mycket färre sjöfolk på både universitet/högskola och gymnasial nivå i kombination med att nyutbildade befäl haft svårt att under samma tidsperiod finna befälsjobb och därför tagit anställning som manskap, alternativt funnit landbaserade jobb. Idag, när det råder högkonjunktur i branschen, har befälen naturligt sökt sig till befälsjobb och lämnat efter sig flera vakanser som inte har varit eller är lätta att tillsätta.

- Häri finns ytterligare en riskfaktor för juniorbefäl, då dessa blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden ju längre tid de gått utan befälsjobb, dels på grund av att deras behörigheter och certifikat, som krävs för att arbeta som befäl, har en tidsbegränsad giltighet och dels på grund av att det är mycket kostsamt att förnya dessa, speciellt för en enskild, säger Leila Huhmarniemi.

När branschorganisationen Transportföretagen undersökte rekryteringsbehovet bland Sjöfartens Arbetsgivareförbund hösten 2018 uppgav fyra av tio tillfrågade arbetsgivare att de haft svårigheter att rekrytera personal det senaste året. Inom yrket matros uppges som främsta orsaken att det är svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning medan det inom yrket motorman handlar om såväl rätt yrkesutbildning som rätt yrkeserfarenhet. För yrkena tekniskt befäl och nautiskt befäl har det handlat om svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.

Bilden av arbetsmarknaden bekräftas av Arbetsförmedlingen Sjöfart.

- Inom de segment och befattningar där vi upplever viss personalbrist återfinns bland annat seniora nautiska- och maskinbefäl med olja- och kemikaliebehörigheter. Även juniora maskinbefäl upplever vi idag har en bättre position på arbetsmarknaden än tidigare. För juniora nautiska befäl upplever vi läget som aningen bättre, men mestadels avhängt om de, likt sina seniora motsvarigheter, har specialbehörigheterna som avkrävs befäl vid tjänstgöring ombord på tankfartyg, säger Leila Huhmarniemi.

Vill man jobba till sjöss och komma till en till synes mycket god arbetsmarknad kan yrket som  fartygselektriker vara värt att satsa på. Senast någon fartygselektriker var inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen var i januari 2018.

Möt Emma - elev på Sjökaptensutbildningen

Emma Leffler läser första året på sjökaptensutbildningen på Chalmers i Göteborg, ett av två universitet och högskolor som har en sån utbildning i Sverige. Den andra finns på Linnéuniversitetet i Kalmar.

I ett möte med Maria Björnstam som är Sveriges första kvinnliga sjökapten pratar de om varför de valt att jobba till sjöss. Det handlar om en blandning av att alltid vara på väg nånstans, träffa människor och att få jobba i en modern bransch.

Senast uppdaterad 2024-02-22