Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hanna och Torbjörn, lotsar

Möt Torbjörn och Hanna, två av våra fantastiska lotsar.  Som lotsar fyller de en viktig funktion, både i bryggteamet på fartygen och i ett större perspektiv. Eftersom vi i Sverige har lotsplikt, är våra lotsars arbete avgörande för den svenska sjöfarten.

Möt Hanna - Lots

Möt Torbjörn - Lots

Vem är du?

För att passa som lots är du en person som har utvecklat en god förmåga att samarbeta med många olika typer av människor. Det krävs också att du har hög simultankapacitet, är lugn, stabil och kontrollerad i pressade lägen. Det är viktigt att du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är tillmötesgående och arbetar aktivt för att leverera lösningar till våra kunder. Dina personliga egenskaper kommer att spela stor roll.

När vi söker nya lotsar letar vi efter dig som är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg. Under de första 6-12 månaderna genomgår du en intern utbildning med individuell handledare. Vi gör vårt urval bland annat genom arbetspsykologiska lämplighetstest samt praktisk körning i simulator.

Varför Sjöfartsverket?

Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Senast uppdaterad 2024-03-26