Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Viktigt fyrbygge utanför Strömstad

Nyhet 2020-08-25

Två av fyra planerade nya fyrar är så gott som färdigställda vid grundet Bulthålan, mellan Kosterfjorden och Strömstad. Fyrarna utgör en viktig del av de säkerhetshöjande åtgärderna på plats.

Sjöfartsverkets arbeten för de två första fyrarna beräknas ta cirka två veckor genomföra. Jobbet görs av Sjöfartsverkets egen personal på arbetsfartyget Fyrbjörn.

De säkerhetshöjande åtgärderna är en del av ett "paket" som även innefattar sprängning av grundet muddring, samt bygge av ytterligare två fyrar. Ansökan om tillstånd för detta har tidigare skickats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Sprängningen omfattar cirka 8000 kubikmeter fast berg samt muddring. Volymen motsvarar, bildlikt talat, lastutrymmet på ett bulkfartyg om cirka 140 meters längd. Strömstad kommun har också visat intresse för att använda sprängsten från muddringen för anläggningsändamål.

- Domstolen kommer inte att begära några kompletteringar av ansökan från vår sida utan inväntar närmast yttranden från olika remissinstanser. Förhoppningen är att domstolen ger oss formellt tillstånd före årsskiftet 2020/2021, säger Bertil Skoog, som är Sjöfartsverkets projektledare.

Fyren Flatskär står färdigkonstruerad på en klippa.
En av de färdigställda fyrarna vid grundet Bulthålan. Foto: Johan Färnstrand.

Simuleringar vid Sjöfartsverkets Simulatorcentrum i Göteborg visade för två år sedan att säkerhetsmarginalerna i passagen förbättras avsevärt vid hård vind om den breddades. I fjol blev situationen än mer påtaglig när farleden började trafikeras av ett nytt, större och mer miljövänligt fartyg. Dagens effektiva farledsbredd om endast 115 meter i sundet kunde leda till förseningar och inställda turer vid hård vind.

- Förhoppningen är att resterande arbeten med sprängning, muddring och bygge av två fyrar kan komma igång under halvårsskiftet 2021, summerar Bertil Skoog.