Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Logotyp

Logotypen är ett av de viktigaste visuella elementen i Sjöfartsverkets identitet.

Vår logotyp har en stark igenkänningsfaktor och används som självklar avsändare i vår kommunikation för att tydliggöra och förstärka våra budskap.

Logotypen består av ett emblem och en ordbild. Emblemet med det klassiska ankaret har sitt ursprung från 1872, då den Kungliga Lotsstyrelsen bildades. Idag har emblemet en förenklad design och bildar tillsammans med ordbilden Sjöfartsverkets logotyp.

I undantagsfall får emblemet användas fristående utan ordbilden, men det gäller bara om det är tydligt att Sjöfartsverket är avsändaren.

Kontakta alltid kommunikationsavdelningen för denna typ av användning. Ordbilden Sjöfartsverket får aldrig användas fristående som logotyp.

Sjöfartsverkets logotyp får aldrig användas på ett sådant sätt att det kan tolkas som att Sjöfartsverket sponsrar eller på annat sätt stödjer en enskild produkt eller företag.

Logo med  förklaring av emblem och ordbild.

Senast uppdaterad 2024-05-14