Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Historiska fyrar och kulturfastigheter

Sjöfartsverket har fastigheter i unika miljöer längs hela Sveriges kust och vid våra stora sjöar.

Dessa ska underhållas med respekt, långsiktighet och hållbarhet. Som statlig fastighetsägare har vi ett stort och viktigt uppdrag i förvaltandet av vår skatt med kulturmiljöer.

Sjöfartsverkets fyrar och fastigheter

Sjöfartsverket ansvarar för cirka 1 100 fyrar runt om i Sverige. Det innebär fyrunderhållsarbete i form av modern teknik, funktion och säkerhet för den moderna sjöfarten. Vi har 260 fastigheter samt cirka 2000 byggnadsverk på ofri grund. Av dessa är 38 platser och cirka 150 byggnader statliga byggnadsminnen (SBM) enligt ”Förordningen om statliga byggnadsminnen” (2013:558). Det är vårt ansvar att underhålla och vårda dem på rätt sätt för all framtid. Många av de byggnader och fyrar som är byggnadsminnen används fortfarande, något som är viktigt och bra för dess bevarande. 

Vårdprogram för långsiktig hållbarhet

Dagens största hot mot kulturmiljöerna är klimatförändringar, främst extremväder och havsnivåhöjning, men också brist på löpande underhåll. Underhåll och förändringar som planeras på fastigheterna ska utföras med stort mått försiktighet och statliga byggnadsminnen ska ha ett vårdprogram utifrån vilket långsiktiga underhållsplaner kan skapas. Att ta fram ett vårdprogram innebär en beskrivning av platsen och byggnaderna i detalj, där historien är en stor del. Här görs också en antikvarisk värdebeskrivning av kulturmiljön och dess sammanhang i samhället. 

Att samla in information om fastigheterna på det här sättet kan bidra till lång hållbarhet, då insatser kan sättas in på rätt ställe, vid rätt tidpunkt och med rätt material och metoder. I Sjöfartsverket är ambitionen att vårda de miljöer vi förfogar över och påverka dessa varsamt och långsiktigt, med fokus på kvalitet och miljö.

På Sjöfartsverket finns fastighetsförvaltare med särskilt ansvar för byggnadsminnen och vi tar i dagsläget fram 3-4 vårdprogram per år. Vi har också i viss mån skyldighet att tillgängliggöra byggnadsminnena för allmänheten och vårdprogrammen är då en viktig källa till kunskap om vilka värden som är unika och viktiga för varje plats eller byggnad.

Kapelluddens fyr på Öland. Foto Thomas Eriksson
Kapelluddens fyr på Öland. Foto Thomas Eriksson

Senast uppdaterad 2023-10-02