Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Krisberedskap

Sjöfartsverket är en av flera beredskapsmyndigheter i Sverige. Att vara beredskapsmyndighet innebär att Sjöfartsverket ska ha en god förmåga att hantera kriser och bedriva myndighetens uppgifter även vid höjd beredskap.

Bild på fartyg från lotsbåt
Foto: Jan-Åke Sköld

I rollen som beredskapsmyndighet ska Sjöfartsverket utveckla en god förmåga att hantera fredstida kriser och ytterst ett läge av krig. Detta görs genom att vi planerar och stärker vår förmåga, både internt och i samverkan med andra. Beredskapsmyndigheterna är indelade i olika sektorer. Sjöfartsverket ingår i sektorerna transport samt räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Vi har flera beredskapsfunktioner som kan kontaktas dygnet runt, året om av myndigheter och press/media. Tjänsteman i beredskap (TiB) finns tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. TiB har till uppgift att upptäcka, verifiera, larma och informera i samband med fredstida krissituationer.

Privatpersoner ska inte kontakta Sjöfartsverkets TiB. TiB är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra vid allvarliga händelser och kriser.

Presstjänst

Syftet med vår presstjänst är att Sjöfartsverket ska vara en tillgänglig och kommunikativ myndighet dygnet runt, året runt. När du ringer till oss finns det två olika val du kan göra:

Tryck 1 för att komma till Sjöfartsverkets presstjänst

Tryck 2 för att komma till Sjö- och flygräddningscentralen för frågor om aktuella sjöräddnings- och flygräddningsinsatser.

Ring presstjänsten: 0771- 40 90 09.

Sjöfartsverkets roll inom totalförsvaret

Sjöfartsverket huvuduppgift är att säkerställa tillgänglighet för sjöfarten i de svenska farvattnen och för att säkerställa statlig sjö- och flygräddning. Sjöfarten i Östersjön försörjer mer än 100 miljoner människor och flera länder i området är beroende av obruten handel över haven. Delar av de stora trafikstråken till Finland går igenom svenska farvatten och svensk ekonomisk zon. Även Sverige är beroende av fungerande sjötransporter, inte minst ur ett totalförsvarsperspektiv, för att kunna leverera varor och tjänster. Den svenska försörjningstryggheten är i mycket hög utsträckning beroende av att import- och exportflödena kan fortgå och där spelar sjöfarten en nyckelroll.

Senast uppdaterad 2023-07-25