Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

KNOP knyter band och ska locka fler kvinnor

Nyhet 2023-04-14
Bild på en lotsbåt med skärgård i bakgrunden

Under ett dygn samlades 40 kvinnor från kärnverksamheten i nätverket KNOP för att diskutera ojämlikheter och hur vi kan få fler kvinnor till sjöfartsbranschen. Nätverket startade under hösten 2022 och har redan runt 100 medlemmar.

Den andra träffen av KNOP (Kvinnligt nätverk för organiserat pepp) har gått av stapeln. Nätverket är ett forum för diskussioner och förbättringar angående jämställdheten på Sjöfartsverket. Dagens träff inleddes med ett pass om härskartekniker, något som de flesta har upplevt.

– Det finns många sätt att utöva härskartekniker på, och det är inte bara kopplat till kön, utan kan handla om exempelvis position eller ålder. Det är ofta ganska subtila situationer, vardagsskav, vilket gör att man inte orkar ta fighten varje gång. Man kanske inte ens reflekterar över det där och då. Här måste vi alla hjälpas åt att både identifiera, motverka och hitta bra sätt att säga ifrån på, säger Eva Nordström, projektledare LIST.

Katarina presenterar
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén presenterar jämställdhetsindex.

Trivsel på arbetsplatsen i fullt fokus

Sjöfartsverket har bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete under flera år. En viktig nyckel för att lyckas skapa en inkluderande arbetskultur är att öka kunskapen och ”klä på” ledare för att de ska vara medvetna om detta måste arbetas med.

– Vårt arbete har gett effekt. De senaste tre åren har vi ökat från drygt 100 till 140 poäng i det som kallas jämställdhetsindex. Men vi behöver bli ännu bättre, något som blir extra tydligt när vi samlar kvinnor i kärnverksamheten. Här är det långt ifrån jämställt när det kommer till andelen kvinnor. Vi har också mycket att jobba på när det kommer till förutsättningar för att kvinnor ska stanna kvar i vår verksamhet, säger Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket.

Det handlar både om att locka fler kvinnor till våra yrken, samtidigt som vi måste behålla de vi har. Allt för att alla ska känna sig välkomna och trivas tillsammans på Sveriges vackraste arbetsplats.

Naturbild luleå

Satsa på sjöfart

På Sjöfartsverket finns udda jobb på vanliga platser – men också vanliga jobb på udda platser.

Lediga tjänster