Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Minskade godsvolymer men fler passagerare 2023

Nyhet 2024-01-19

Anlöpen till de svenska hamnarna minskade under 2023 och landade på 6,5 procent färre än året innan. Passagerarantalet är fortsatt stabilt, samtidigt som godsmängderna minskade.

Frej assisterar två fartyg

Den ekonomiska påverkan i form av lågkonjunktur och inflation har haft effekt på sjöfartsbranschen. Godsvolymerna fortsatte att sjunka under senare delen av året och minskade med drygt fem procent. Totalt lastades och lossades drygt 156 miljoner ton gods under 2023, vilket är en minskning med 8,5 miljoner ton jämfört med 2022.

–  Nio av tio varor till och från Sverige går någon gång går via sjöfart och godsvolymerna återspeglar konjunkturläget, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Under 2023 reste drygt 21 miljoner passagerare till och från de svenska hamnarna. Det är en liten ökning om 0,3 procent jämfört med föregående år. Passagerartrafiken följer samma årskurva som 2019, som anses vara ett normalår i sammanhanget, även om antalet inte är uppe på samma nivåer.

– Passagerartrafiken ligger generellt sett stabilt, flera hamnar har ökat sin trafik under året samtidigt som det finns flera lokala variationer med färre färjelinjer, säger Niclas Härenstam.

Flest anlöp hade Helsingborg, följt av Göteborg, Trelleborg och Ystad. Störst antal passagerare hade Helsingborgs hamn, följt av Stockholm, Ystad och Visby. När det gäller gods är det i Göteborg som störst mängd lastas och lossas, därefter Brofjorden, Trelleborg och Helsingborg.

Samtidigt som anlöpen till svenska hamnar minskade blev antalet lotsningar fler under december månad. Det är troligen en initial effekt av de nya lotsregler som infördes den 1 december.

– Våra lotsar är proffs till sjöss som säkerställer att fartygen anlöper säkert. Sedan återstår det att se om det är en tillfällig ökning eller om det jämnar ut sig över tid, säger Niclas Härenstam.


Nedan redovisas de tjugo största hamnarna i Sverige när det gäller anlöp, godsmängder och passagerartrafik.

Totalt antal anlöp 2023: 70 191, 2022: 75 092

Totalt antal passagerare 2023: 21 270 924, 2022: 21 208 152

Totalt godsmängder i ton, netto 2023: 156 314 549 2022: 164 772 996

 

Hamnstad Antal deklarerade anlöp 2023 Antal deklarerade anlöp 2022 Förändring Förändring %
SEHEL - Helsingborg 25 105 25 310 - 205 - 0,81%
SEGOT - Göteborg 5 714 5 751 - 37 - 0,64%
SETRG - Trelleborg 4 978 5 198 - 220 - 4,23%
SEYST - Ystad 3 724 4 079 - 355 - 8,70% 
SESTO - Stockholm 2 334 2 984 - 650 - 21,78%
SEMMA- Malmö 1 806 1 765 41 2,32%
SEVBY - Visby 1 623 1 742 - 119 - 6,83%
SEKPS - Kapellskär 1 603 2 107 - 504 - 23,92%
SENYN - Nynäshamn 1 411 1 673 - 262 - 15,66%
SESMD - Strömstad 1 265 1 776 - 511 - 28,77%
SEHAD - Halmstad 1 183 1 164  19 1,63%
SEKAN - Karlshamn 1 182 1 033 149 14,42%
SEGRH  -Grisslehamn 1 070 917 153 16,68%
SEBRO - Brofjorden 987 986 1 0,10%
SEKAA - Karlskrona 986 1 104 - 118 - 10,69%
SENRK - Norrköping 942 883 59 6,68%
SENRR - Norvik 883 955 - 72 - 7,54%
SEHLD - Holmsund 845 841 4 0,48%
SESLI - Slite 662 876 - 214 - 24,43%
SEOSK - Oskarshamn 649 621 28 4,51%
Hamnstad Antal passagerare 2023 Antal passagerare 2022 Förändring Förändring %
SEHEL - Helsingborg 5 214 567 5 167 816 46 751 0,90%
SESTO - Stockholm 4 865 641 4 912 608 - 46 967 - 0,96%
SEYST - Ystad 2 223 803 2 354 652 - 130 849 - 5,56%
SEVBY - Visby 2 048 814 2 176 362 - 127 548 - 5,86%
SEGOT - Göteborg 1 462 055 1 321 692 140 363  10,62%
SENYN - Nynäshamn 1 433 533 1 538 845 - 105 312 - 6,84%
SESMD - Strömstad 1 291 744 1 354 770 - 63 026 -4,65%
SEGRH - Grisslehamn 1 081 847 787 934 293 913 37,3%
SETRG - Trelleborg 1 050 980 929 163 121 817 13,11%
SEKPS - Kapellskär 525 116 793 519 - 268 403 - 33,82%
SEKAA - Karlskrona 499 063 473 125 25 938 5,48%
SEOSK - Oskarshamn 420 216 409 973 10 243 2,50%
SEHLD - Holmsund 281 802 267 694 14 108 5,27%
SENRR - Norvik 229 824 210 373 19 451 9,25%
SEKAN - Karlshamn 140 012 106 368 33 644 31,63%
SEMMA - Malmö 117 747 114 336 3 411 2,98%
SEHAD - Halmstad 79 379 69 375 10 004 14,42%
SEHND - Härnösand 20 168 19 168 1 000 5,22%
SELYS - Lysekil 14 901 1 828 13 073 715,15%
SEKLR - Kalmar 2 548 1 059 1 489 140,60%
Hamnstad Godsvikt i ton netto 2023 Godsvikt i ton netto 2022 Förändring Förändring %
SEGOT - Göteborg 34 870 778 39 298 893 - 4 428 116 - 11,27%
SEBRO - Brofjorden 19 749 725 17 445 550 2 304 175 13,21%
SETRG - Trelleborg 12 390 528 13 270 053 - 879 525  - 6,63%
SEHEL - Helsingborg 8 209 249 9 348 163 - 1 138 914 - 12,18%
SELLA - Luleå 7 879 706 7 838 829 40 877 0,52%
SEMMA - Malmö 6 256 919 6 415 332 - 158 415 -2,47%
SEOXE - Oxelösund 4 239 041 4 682 860 - 443 820 -9,48%
SEHLD - Holmsund 1 965 552 1 893 249 72 303 3,82%
SEGVX - Gävle 3 931 647 3 784 185 147 461 3,90%
SENRK - Norrköping 3 847 684 3 645 987 201 698 5,53%
SEKAN - Karlshamn 3 754 762 4 177 489 - 422 727 - 10,12%
SESTE - Stenungsund 3 351 087 2 826 544 524 433 18,56%
SESLI - Slite 3 050 383 3 623 997 -573 614 -15,83%
SESTO - Stockholm 2 902 897 3 821 842 - 918 945 -24,04%
SEKPS - Kapellskär 2 712 750 2 896 023 - 183 733 - 6,35%
SEYST - Ystad 2 707 267 3 110 135 - 402 868 - 12,95%
SEHAD - Halmstad 2 297 576 2 335 758 - 38 182 - 1,63%
SENYN - Nynäshamn 2 080 835 2 718 105 - 63 270 - 23,45%
SEKAA  -Karlskrona 2 031 561 1 933 016 98 546 5,10%
SEVST - Västerås 1 809 974 1 961 160 - 151 186 - 7,71%