Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya ankringsplatser för Göteborg gör sjötrafiken säkrare

Nyhet 2023-05-10
Bild på fartyg som är på väg in i göteborgs hamn

Idag den 10 maj förändras ankringsplatserna för handelsfartyg utanför Sveriges största hamn. De nya ankringsplatserna är nu indelade i ett antal mindre positioner för att höja sjösäkerheten i området.

Även om sjöolyckor där handelsfartyg är involverade är väldigt ovanliga så finns det alltid ett behov att se över områden som har tät sjötrafik.

– I området kring fyren Trubaduren går den stora farleden in till Göteborgs hamn och Trollhätte kanal, och många fartyg ligger och väntar vid ankringsplatserna. Därutöver är det i området mycket korsande trafik, bland annat bunkerbåtar och bogserbåtar, säger Magnus Birch, chef för trafikcentral och lotsplanering vid Sjöfartsverket i Göteborg.

Planeringen har pågått under en längre tid och har skett i nära samarbete med både hamnen, andra myndigheter och företag i området.

– Göteborgs hamn med sina 39 miljoner ton gods per år är den hamn som hanterar störst mängd gods i Sverige. Samarbetet mellan hamnen, Sjöfartsverket och andra aktörer är en förutsättning för att trafiken ska flyta smidigt, säger Pontus Bengtsson, Lotsområdeschef i Göteborg.

Kort kan detta beskrivas som att de större ankringsområdena har förändrats i utbredning, på ett sätt som mer passar sjötrafiken. Ankarruta C är som tidigare primärt avsedd för att hantera bunkring och besättningsbyten för passerande fartyg.

Bild på sjökarta över ankringsplatserna utanför Göteborgs hamn