Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya farledsavsnitt ger flera vinster

Nyhet 2023-04-25
Bild på fartyg utanför en fyr

En lång väntan är över − och en milstolpe är nådd. Landsortsfarleden får två nya avsnitt, vilket utöver de uppenbara fördelarna för sjöfarten också medför betydande miljömässiga vinster i projektet.

Farleden in till Södertälje hamn från Landsort ska bli säkrare och bättre anpassad till framtidens gods och fartygstyper. Detta efter att regeringen nu gett Sjöfartsverket klartecken till två nya farledsavsnitt.

− Det är ett mycket efterlängtat besked. Vi har arbetat intensivt under flera års tid med förberedelser och utredningar och vi är jätteglada att vi nu kan ta projektet vidare, säger Melica Cliffoord som är Sjöfartsverkets projektledare för Landsortsfarleden.

Dagens farled är smal och krokig med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet. Den har dessutom varit olycksdrabbad, och trafiken begränsas av vind- och mörkerrestriktioner. Med en alltjämt ökad godshantering i Södertälje och Mälarhamnarna ställs högre krav på en farled med högre kapacitet, anpassad efter större och mer djupgående fartyg och större mängder gods.

− När vi nu fått klartecken att arbeta vidare med de två nya farledsavsnitten innebär det att vi i projektet som helhet inte kommer att behöva muddra i samma utsträckning som hade varit nödvändigt om vi bara förbättrat den befintliga farleden. Det är förstås bra ur flera perspektiv, säger Melica Cliffoord.

När projekt Landsortsfarleden i sin helhet är klart påverkas av flera faktorer, där projektet inte råder över varje detalj. Med det sagt finns det, enligt Melica Cliffoord, förutsättningar för att projekt ska kunna vara färdigställt 2027, vilket då är enligt nuvarande plan. Melica Cliffoord menar att en svårbedömd del i sådana här projekt är tidsåtgången för domstolars tillståndsprövningar.

Karta över Södertälje