Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Isbrytaren Oden till Arktis

Nyhet 2023-03-27
Bilden visar den stora isbrytaren Oden.
Oden styr nu kosan mot Arktis.

Under helgen lämnade Sjöfartsverkets största isbrytare, Oden, Luleå hamn för att bege sig till Arktis. Anledningen är att hon ska fungera som forskningsplattform i en polarforskningsexpedition.

Oden, den största isbrytaren i Sjöfartsverkets flotta, är ett unikt fartyg. Hon är byggd inte enbart för att bryta is, utan även för att fungera som forskningsplattform i arktiska förhållanden. Nu ska hon bege sig till Arktis för att medverka i Polarforskningssekretariatets expedition.  

-  Vi är stolta över att Oden inte enbart är en utomordentlig assistansisbrytare utan även en av världens främsta plattformar för forskning i polarområdena. Efter att ha brutit is både på den svenska och på den finska sidan av Bottenviken ett par veckor avslutar nu Oden säsongen för att styra mot Arktiska oceanen säger Amund Lindberg, affärsområdeschef för vintersjöfart på Sjöfartsverket.

Inför expeditionen har Oden bland annat uppgraderats med ett nytt system för att kartlägga havsbotten och en vinsch för att kunna hämta vattenprover. På vägen blir det ett stopp i Helsingborg för att rustas med ytterligare forskningsutrustning.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forsknings­expeditioner med Oden i polarområdena. Den 7 september 1991 nådde isbrytaren Nordpolen, som första icke-atomdrivna ytfartyg. I augusti 2021 besökte Oden Nordpolen för tionde gången. Under fem säsonger har isbrytaren även arbetat i Antarktis, inom ramen för ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete.

Forskningsexpeditionen pågår under maj och ska undersöka smältsäsongens inledning i Arktis och Norra ishavet. Vårens ankomst till området har inte studerats i detalj sedan slutet av 1990-talet och då under förhållanden som skiljer sig dramatiskt från nu. Den data som forskarna vill samla in är viktig för att mer säkert kunna bedöma klimatet i framtiden, både i Arktis och globalt. I expeditionen deltar 39 forskare från 19 lärosäten i tio länder.

Isbrytaren Oden

Oden är ett tungt fartyg, hon väger ungefär 13 000 ton, vilket är nästan dubbelt så mycket som Sjöfartsverkets andra isbrytare i Atle-klassen. Redan under konstruktionen förbereddes Oden även för forskning i polarområdena. Trots sin tyngd är hon mycket flexibel och kan utrustas med vetenskaplig utrustning, containrar med laboratorier, frysförvaring samt annat för att forskare inom många olika områden ska kunna använda fartyget. Oden har kontinuerligt anpassats ytterligare för forskningsuppgifter och är idag en av de främs­ta plattformarna för forskning i polarhaven.

Oden är något annorlunda jämfört med andra fartyg genom att fartyget är bredare i fören än i aktern. Under isbrytning spolas stora mängder vatten från munstycken i fören för att smörja skrovet och spola undan is som bryts loss.

Frej ut på isbrytning

Isbrytning

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt.

Driften av isbrytare