Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stabil start på 2024 för sjöfarten

Nyhet 2024-04-18
Bild på Visby hamn och ett roro-fartyg

Trots förseningar i Panamakanalen och störningar av handelsflöden efter attacker i Röda havet som tvingat sjöfarten att ta omvägar, låg godsmängderna i de svenska hamnarna stabilt årets första kvartal jämfört med förra året.

Antalet anlöp till de svenska hamnarna minskade med fem procent under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år, men godsmängderna ligger kvar på samma nivå. Nio av tio varor till och från Sverige går någon gång via sjöfart och den ekonomiska påverkan i form av lågkonjunktur och inflation som hade effekt på sjöfartstransporterna förra året, verkar nu ha stannat av.

– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Totalt lastades och lossades drygt 27 miljoner ton gods till de svenska hamnarna. Den hamn där mängden gods ökade mest var Göteborg, följt av Jätterön och Karlshamn. Störst minskning av godsmängder hade Brofjorden, Trelleborg och Norvik.

Under årets första tre månader reste drygt 3,2 miljoner passagerare till och från de svenska hamnarna. Jämfört med föregående år är det en ökning med 1,5 procent.

Nationell ökning med 1,5 procent

Totalt lastades och lossades drygt 27 miljoner ton gods till de svenska hamnarna. Den hamn där mängden gods ökade mest var Göteborg, följt av Jätterön och Karlshamn. Störst minskning av godsmängder hade Brofjorden, Trelleborg och Norvik.

Under årets första tre månader reste drygt 3,2 miljoner passagerare till och från de svenska hamnarna. 

Porträtt på Niclas Härenstam
Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Jämfört med föregående år är det en ökning med 1,5 procent.

– Passagerartrafiken ligger i stort sett stabilt, även om det finns lokala variationer, säger Niclas Härenstam.

Störst ökning av antal passagerare hade Ystad, följt av Helsingborg och Göteborg. Passagerarvolymerna minskade mest i Stockholm, därefter Kapellskär och Trelleborg.

Samlad anlöpsstatistik för svenska hamnar

Om Sjöfartsverkets statistik

Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT, bruttodräktighet (kubikmeter innesluten volym) eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell. Sjöfartsverkets statistik är indelad efter hamnstäder enligt LOCODE, FN:s kod för handels- och transportplatser, ett geografiskt kodningssystem som utvecklats och underhålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Nedan redovisas de tio största hamnarna i Sverige för deklarerade antal anlöp, gods- respektive passagerartrafik för januari, februari och mars 2024.

Hamnar med flest antal anlöp, topp 10

Hamnstad Anlöp 2024 Anlöp 2023 Förändring (enheter) Förändring (procentuell)
SEHEL - Helsingborg 5781 6087 -306 -5,03%
SEGOT - Göteborg 1430 1407 23 1,63%
SETRG - Trelleborg 1061 1195 -134 -11,21%
SEYST - Ystad 808 780 28 3,59%
SESTO - Stockholm 537 545 -8 -1,47%
SEMMA - Malmö 433 415 18 4,34%
SEKPS - Kapellskär 428 438 -10 -2,28%
SEKAN - Karlshamn 350 222 128 57,66%
SEHAD - Halmstad 288 280 8 2,86%
SEVBY - Visby 274 257 17 6,61%

Hamnar med flest antal anlöp, topp 10

Hamnstad Passagerare 2024 Passagerare 2023 Förändring (enheter) Förändring (procentuell)
SEHEL - Helsingborg 957 879 915 695 42 184 4,61%
SESTO - Stockholm 751 380 798 146 -46 766 -5,86%
SEYST - Ystad 335 218 290 767 44 451 15,29%
SEGOT - Göteborg 214 466 185 734 28 732 15,47%
SESMD - Strömstad 199 845 202 087 -2 242 -1,11%
SEVBY - Visby 190 001 167 930 22 071 13,14%
SENYN - Nynäshamn 167 804 155 822  11 982 7,69%
SEGRH - Grisslehamn 144 573 147 576 -3 003 -2,03%
SEKPS - Kapellskär 116 558 144 540 -27 982 -19,36%
SETRG - Trelleborg 104 101 108 301 -4 200 -3,88%

 

Hamnar med störst mängd gods, topp 10

Hamnstad Godsvikt i ton, netto 2024 Godsvikt i ton, netto 2023 Förändring (enheter) Förändring (procentuell)
SEGOT - Göteborg 9 640 086 8 837 047 803 038 9,09%
SEBRO - Brofjorden 4 703 067 5 003 464 -300 397 -6,00%
SETRG - Trelleborg 3 068 606 3 356 238 -287 632 -8,57%
SEHEL - Helsingborg 2 105 556 2 199 071 -93 515 -4,25%
SELLA - Luleå 1 831 805 1 763 821 67 983 3,85%
SEMMA - Malmö 1 593 771 1 507 859 85 912 5,70%
SEOXE - Oxelösund 1 411 535 1 441 624 -30 089 -2,09%
SEGVX - Gävle 1 066 492 937 610 128 883 13,75%
SENRK - Norrköping 1 055 944 961 402 94 542 9,83%
SEKAN - Karlshamn 1 050 823 908 375 142 448 15,68%