Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kalmarstudenterna lär sig både klassiskt och nytt

I Kalmar lär sig framtidens sjökaptener och sjöingenjörer om ny innovativ teknik och miljösmart fartygsdrift.

På Sjöfartshögskolan i Kalmar är det inte långt från teori till praktik. Intill klassrummen finns simulatorer där studenterna kan öva navigation, lasthantering och radiokommunikation. Varje år gör de blivande sjökapterna och sjöingenjörerna praktik på fartyg runt om i världen.

Sjöfartshögskolans exteriör, det är en blå himmel och lite soligt.
Foto: Linnéuniversitetet

Björn Pundars är prefekt på skolan. En del av hans arbete är att se till att studenterna får kunskaper som matcher branschens behov.

- Vi har många praktiska moment i våra utbildningar, det tycker jag är bra. Vi har moderna simulatorer som förbereder studenterna på ny teknik, men när du gör praktik kan du sedan hamna på ett gäng fartyg med äldre utrustning. Det är bra att kunna hantera båda, för när man börjar jobba kan man inte välja.

Hur framtidens sjöfart ser ut vet ingen helt säkert. Batteridrift och alternativa bränseln blir sannolikt vanligare i morgondagens fartygsflotta, tror Björn Pundars. Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar många av kurserna på högskolan.

Vi rör oss också mot en ökad automatisering.

- Det är inte så att vi kommer ha fartyg helt utan besättning i närtid. Men exempelvis fjärrstyrning är något som är på gång i branschen, säger Björn Pundars.

Redan nu kan fartyg förtöjas med en automatisk anordning, så kallad Auto-Mooring, istället för att någon kastar trossen.

- En sådan sak är ett första litet steg mot en ökad automatisering. Dessuotm är det en bra grej säkerhetsmässigt.

Framtidens sjökaptener och sjöingenjörer behöver ha koll på både ny teknik och klassisk kunskap.

- Även fortsättningsvis ska fartygen ta sig från punkt A till punkt  B. Den grundläggande kunskapen vi lär ut, som navigering, stabilitet och vägval kommer alltid att behvöas, även hos en person som sitter på ett kontor och fjärrstyr fartyget, säger Björn Pundars.

Efter examen har studenterna hela världen som möjligt arbetsfält. Sjöfarten är i allra högsta grad internationell, men Björn Pundars tycker att Sverige som land behöver inhemsk personal.

- Pandemin har visat att om Sverige inte skulle ha svenskflaggade fartyg skulle det bli väldigt ont om livsmedel och annat i landet. Även myndigheternas sjöfart, som marinen, isbrytare och liknande, behöver också svenska befäl, och behovet av lotsar är stort, säger han.

På Sjöfartshögskolan bedrivs också forskning, bland annat om arbetsmiljö och jämställdhet i branschen. Branschen har traditionellt varit mansdominerad, men sjöfartsyrkena passar precis lika bra för kvinnor som män, tycker Björn Pundars.

- Andelen kvinnor på utbildningen i Kalmar blir allt fler, det är positivt.

Text: Johanna Thorin

Publicerad i Sjörapporten 4/2022.

Sjöfartshögskolan

Sjöfartshögskolan i Kalmar har funnits sedan 1842, och hör numera till Linnéuniversitetet. Här kan man utbilda sig till sjökapten, sjöingenjör eller drift- och underhållstekniker.

Senast uppdaterad 2022-11-28