Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mästerlotsning av Almirante Storni

Under andra insatsdygnet är det fortfarande oklart vad som kommer hända med det brinnande fartyget, men mer nautisk kompetens efterfrågas. Under söndagen får mästerlotsarna Henrik Sjöberg och Jonas Johansson i uppgift att ta fram en strandningsplan för Almirante Storni.

Foto på två lotsar som tittar in i kameran. I bakgrunden syns fartyget Almirante Storni.
Henrik Sjöberg och Jonas Johansson

- Fartyget ligger på djupt vatten. Skulle hon sjunka kan det dels skada miljön, dels bli ett stort jobb att få upp henne. Så de första dagarna jobbar vi med att lokalisera lämpligt ställe att kunna lägga henne på om hon skulle börja sjunka, berättar Henrik Sjöberg.

- Vi letar alltså upp en grundare plats, med mjuk havsbotten så att det inte finns samma risk för skador på fartyget, eller oljeläckage, förklarar Jonas Johansson.

Samtal pågår även om Almirante Storni ska förflyttas till en ankarplats närmare land, eller till kaj. Och i sådana fall var, och när.

- I början av veckan spenderar vi mycket tid med att sätta oss in i händelsen, och ta fram planer för olika scenarion. Men vi var tydliga med att hon inte kan lotsas under pågående brand, av säkerhetsskäl, säger Henrik.

Lotsområdeschefen Pontus Bengtsson frigör Henrik Sjöberg och Jonas Johansson från deras ordinarie arbete så att de helt kan fokusera på Almirante Storni under veckan.

- Att vi så tidigt blev utsedda av vår chef att jobba med detta var en avgörande faktor. För att kunna göra ett bra arbete behövs rätt förutsättningar. Här var tid en sådan, och det fick vi, säger Jonas.

På torsdagen tas beslut att Almirante Storni ska in till Göteborgs hamn. Lotsarna tar fram en plan för hur detta ska kunna ske, som godkänns rakt av.

- Sjöfartsverket står för den nautiska kompetensen, det som berör lotsningen men också ett helhetsansvar för farleden, hamnen och övrig trafik, säger Henrik.

På fredagen beger sig Henrik och Jonas ut till Almirante Storni och träffar befälhavaren, besättningen och bärgningsledaren. Tillsammans går de igenom planen, och reservplanerna, med befälhavaren.

- Det var ett viktigt möte. Vi kunde etablera en personlig kontakt och gå igenom hur lotsningen dagen därpå skulle se ut. Jag tror det var en trygghet för dem, att möta några som kom ombord med en lösning på hur vi skulle få dem i hamn, berättar Jonas.

- Med tanke på att besättningen varit ombord en vecka under pågående brand var de väldigt samlade. Det var ett professionellt bemötande, säger Henrik.

Under lördagens lotsning ansvarar Henrik för framförandet av fartyget in till kaj, medan Jonas håller kontakten med alla andra. Det är många parter inblandade, och genom att dela upp de olika arbetsmomenten mellan sig kan Henrik helt fokusera på lotsningen. På bryggan är stämningen lugn.

- Jag fungerade lite som ett filter mellan bryggan och de andra inblandade, säger Jonas.

- Vi hade ett välfungerande samarbete under hela veckan med andra på Sjöfartsverket, som VTS-centralen och Sjö- och flygräddningscentralen. Det i kombination med att vi fick tid att förbereda och utföra uppdraget var avgörande förutsättningar för en lyckad insats, avslutar Henrik Sjöberg, och Jonas Johansson instämmer.

Text: Emma Brask

Senast uppdaterad 2022-03-08