Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Finansiell information

Sjöfartsverkets årsredovisning för 2022 och tidigare år finns tillgängliga i länklistan längst ner på sidan. Även delårsrapporter finns tillgängliga.

Sjöfartsverkets år i korthet

Verksamheten har till stor del nått de uppsatta servicelöftena under året. Servicelöftena är det vi ska leverera till våra kunder inom verksamhetsområdena farleder, isbrytning, sjögeografisk information, lotsning, sjö- och flygräddning, sjömansservice och sjötrafikinformation.

Andra viktiga händelser under året har varit att Sjöfartsverkets ekonomi stärkts, tack vare regeringens tillfälliga finansiella tillskott. Vi strävar mot full kostnadstäckning för våra tjänster samtidigt som vi fortsätter att effektivisera. Den nya regeringsinstruktionen gör det också enklare att utveckla fler kommersiella tjänster. I kommande års statsbudget ingår investeringen av två nya isbrytare. Det är ett mycket välkommet besked då stora delar av den växande norrländska industrin är beroende av väl fungerande sjöfart året runt.

Under året har vi hanterat ovanligt många större incidenter med gott resultat. Tragiska händelser i sig, men vi och våra många samarbetspartners kan vara stolta över vår förmåga att bistå samhället, sjöfarten och flyget när det krävs.

Sjöfartsverket har även definierats som en beredskapsmyndighet. Det är ett led i att stärka landets försvarsförmåga och vi deltar inom beredskapssektorerna Transporter samt Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Arbetet för fossilfrihet har gått vidare under året och försök har gjorts med inblandning av fossilfritt bränsle i våra helikoptrar och vi har under normala förhållanden sänkt högsta tillåtna hastighet till 18 knop för våra lotsbåtar, vilket sparar både miljö och pengar. Av samma anledning har vi börjat använda drönare för uppgifter som att kontrollera isläget, utmärkningar i farlederna och sjömätning på grunda vatten.

International Maritime Organization’s (IMO) beslutade under året att införa S-100-standarden, vilket till exempel innebär att sjökorten kan anpassas utifrån fartygens djupgående. Det ger möjlighet att lasta tyngre, köra säkrare och mer miljövänligt tack vare högre precision i de digitala sjökorten.

Sjöfartsverket fick höga poäng i arbetsgivarindex och jämställdhetsindex. Det betyder att vi har goda förutsättningar för att kunna vara den attraktiva arbetsgivare som vi vill. Samtidigt kan vi konstatera att personalomsättning och sjukfrånvaro fortsätter att ligga på låga nivåer.

I och med regeringens klimatkompensation som beslutades under året, kommer vi 2023 och 2024 att kunna sänka farledsavgifterna med sammanlagt 600 miljoner kronor. Det är ett led i att göra sjöfarten mer attraktiv och kan bidra till att flytta gods till den mer energieffektiva sjöfarten. På så vis stärker vi Sverige.

Senast uppdaterad 2023-09-21