Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Finansiell information

Sjöfartsverkets årsredovisning för 2023 och tidigare år finns tillgängliga i länklistan längst ner på sidan. Även delårsrapporter finns tillgängliga.

Sjöfartsverkets år i korthet

En viktig fråga för Sjöfartsverket är anskaffning av nya isbrytare. Upphandlingen påbörjades under året och förhoppningen är att kontrakt ska kunna skrivas under 2024. Under året har vi också arbetat intensivt med övertagandet av isbrytardriften. I sommar välkomnar vi 150 nya medarbetare då Sjöfartsverket tar över både drift och bemanning från nuvarande privata aktören Viking Supply Ships. Detta som ett led i att bland annat möta högre krav på totalförsvar och driftsäkerhet.

Kompetensförsörjning är en av våra strategiskt viktigaste frågor och för att få fler att intressera sig för ett arbete inom sjöfart besökte Sjöfartsverkets isbrytare Frej, Ymer och Ale några utvalda städer i Sverige. Över 10 000 personer kom på besök och fick lära sig mer om hur det är att arbeta till sjöss och på Sjöfartsverket.

Vi kunde notera den högsta kundnöjdheten hos våra kunder sedan mätningarna startade 2014, vilket visar att vi kunnat utveckla verksamheten i den riktning branschen önskar. Vi ökar också i både anseendeindex och jämställdhetsindex (JMI) vilket är glädjande, och vi ligger i topp 100  som attraktiv arbetsgivare bland ingenjörsstudenter och naturvetare.

Under året har vi deltagit i ett par stora räddningsinsatser med flera aktörer. Den största var då färjan Marco Polo gick på grund utanför Karlshamn. Fartyget tog in vatten och började även läcka olja. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) liksom lotsbåtar, sjömätningsfartyg och en rad andra sjöräddningsaktörer deltog i räddningsinsatsen. Sjöfartsverket hade även räddningshelikopter på plats vid det stora jordskredet vid Stenungsund under hösten.

Våra stora infrastrukturprojekt går vidare. I Trollhättan har Trollhättans Stad, Trafikverket och Sjöfartsverket enats om att gå vidare med alternativ nord för de nya slussarna, i Göteborg vann miljödomen för Skandiaporten laga kraft och i Malmporten i Luleå har upphandling av huvudentreprenad inletts.

Andra viktiga händelser är att vi fått fortsatt förtroende som ledamot i IALA:s styrande råd, en plats som ger oss bra förutsättningar att aktivt påverka och driva maritima utvecklingsfrågor på den internationella arenan. Vi fick under året även ansvaret att leda ett EU-projekt för utvecklingen av den nya generationens digitala sjökort i Östersjön enligt den nya standarden S-100.

Arbetet med renovering och modernisering av fyrar och statliga byggnadsminnen har fortsatt under året. Bland annat har över 75 fyrar fått ny LED-teknik. Fossilfri flotta fortsätter sitt arbete med energieffektiviseringar för att minska energiförbrukningen. De åtgärder som genomförts under 2022 och 2023 motsvarar en bränslebesparing på cirka 770 m3.

Vid halvårsskiftet lämnade generaldirektör Katarina Norén Sjöfartsverket efter sex år vid rodret. Till tillförordnad generaldirektör utsågs Joel Smith, direktör för Infrastrukturavdelningen. Ny generaldirektör från 1 juni 2024 blir Erik Eklund, i dag chef på Candela Technology AB.

Senast uppdaterad 2024-03-06