Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Regional verksamhet

Regionala SAR-områden.

Sjöfartsverket har delat in den regionala verksamheten i 14 stycken så kallade SAR-områden. SAR står för "Search And Rescue".

Inom varje område finns en ansvarig SAR-handläggare som arbetar förebyggande i samverkan med regionala samrådsgrupper (RSS). Där diskuteras befintlig regional verksamhet samt utvärderas verkliga SAR-fall för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. Stora övningar genomförs regelbundet för att testa samordning och den regionala kompetensen.

Kontaktinformation - SAR-handläggare
Bottenviken      SAR.Bottenviken@sjofartsverket.se             
Bottenhavet   SAR.Bottenhavet@sjofartsverket.se            
Stockholm   SAR.Stockholm@sjofartsverket.se
Mälaren - Landsort   SAR.Malaren-Landsort@sjofartsverket.se
Bråviken och Gotland   SAR.Braviken-Gotland@sjofartsverket.se
Kalmarsund och Vättern   SAR.Kalmarsund-Vattern@sjofartsverket.se
Hanöbukten   SAR.Hanobukten@sjofartsverket.se
Öresund   SAR.Oresund@sjofartsverket.se
Södra Kattegatt   SAR.Sodra.Kattegatt@sjofartsverket.se
Norra Kattegatt   SAR.Norra.Kattegatt@sjofartsverket.se
Skagerrak   SAR.Skagerrak@sjofartsverket.se
Vänern   SAR.Vanern@sjofartsverket.se

Områdena i bilden med treställiga förkortningar benämns SAR-områden. Dessa områden används för sjöräddningsstatistiken samt för den sjöräddningsadministrativa funktionen på regional nivå, kallad SAR-handläggare.

Karta av Sverige som visar uppdelningen av de regionala SAR områdena
Regionala SAR-områden.

Senast uppdaterad 2023-09-28