Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samarbetsplaner sjöräddningstjänsten - passagerarfartyg

Passagerarfartyg som omfattas av SOLAS-bestämmelsen V/7.3 ska ombord förfoga över en plan för samarbete med aktuell sjöräddningstjänst vid nödsituationer.

Enligt rekommendationer från ”IMO:s expertpanel för ro-ro-säkerhet” 1995 tillkom bestämmelsen 15 (c) till SOLAS-konventionen, kapitel V. 

Vid revideringen av kapitel V i SOLAS-konventionen upptogs den som bestämmelse V/7.3. Efter att ha övervägt de rekommendationer som underkommittén COMSAR formulerade vid sitt femte möte, godkände MSC74 de nya riktlinjerna för de planer som ska styra samarbetet mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg.

MSC beslutade även att alla passagerarfartyg som omfattas av SOLAS-bestämmelsen V/7.3 sedan den 1 juli 2002 ska förfoga över färdiga samarbetsplaner.

Texten i bestämmelsen SOLAS V/7.3 lyder:

Passagerarfartyg som omfattas av kapitel 1 ska ombord förfoga över en plan för samarbete med aktuell sjöräddningstjänst vid nödsituationer. Planen ska utarbetas i samverkan mellan fartyget, rederiet, enligt definition i bestämmelse IX/1, och sjöräddningstjänsterna. Planen ska innehålla föreskrifter om regelbundna övningar som utförs för att kontrollera planens effektivitet. Planen ska baseras på de riktlinjer som utarbetats av organisationen.

Riktlinjer för planernas indelning och detaljerade innehåll beskrivs i IMO MSC/Circ.1079 utfärdad den 10 juli 2003.

Senast uppdaterad 2023-12-13