Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Registrera fartyg hos Clean Shipping Index (CSI)

Sjöfartsverket erbjuder en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade delen av farledsavgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i CSI.

Guide för att registrera och certifiera fartyg

1. Skaffa inloggning

Rederier skaffar inloggning till Clean Shipping Index genom att kontakta CSI via mejl: info@cleanshippingindex.com

2. CSI skickar inloggningsuppgifter

CSI skapar användarkonto och skickar inloggningsuppgifter.

3. Svara på frågeformuläret

Efter mottagna inloggningsuppgifter loggar rederiet in på CSI och registrerar fartyget genom att svara på frågeformuläret (självbedömning). Färdigt frågeformulär ger CSI-poäng och CSI-klass. Att registrera fartyg i databasen är avgiftsfritt men ger ingen avgiftsreduktion på den fartygsbaserade delen på farledsavgiften utan då krävs det att fartyget certifieras.

För support med frågeformuläret: Gå in via www.cleanshippingindex.com och läs riktlinjerna för metod och verifiering (Methodology and Reporting Guidelines och Verification Guidelines for seagoing vessels) under Methodology, FAQ  eller skicka mejl till: support@cleanshippingindex.com

4. Certifiera fartyget

Certifiering sker genom att välja och kontakta något av de ackrediterade certifieringsföretag som finns listade under ”Registration & Certification” på CSI:s  webbplats. Mejla därefter till info@cleanshippingindex.com när ni valt och kommit överens med ett certifieringsföretag. CSI ger sedan certifieraren tillgång till rederiets fartyg i databasen.

5. Certifiering enligt riktlinjerna

Certifieringen utförs enligt certifieringsriktlinjerna (The process for registration and certification). När certifieringsföretaget har loggat in i CSI och verifierat svaren skapas ett digitalt nedladdningsbart certifikat med tillhörande certifieringsdatum i databasen. Certifikatet har en giltighetstid på 3 år.

6. Avgift

CSI tar ut en administrativ avgift på 500 euro per fartyg och certifikat. Detta är en fast avgift och faktureras via certifieringsföretaget.

7. Certifierade CSI-poäng synkroniseras med Sjöfartsverket

Certifierade CSI-poäng synkroniseras med Sjöfartsverket dygnet runt, poängen avgör vilken avgiftsreduktion fartyget får. Den miljöklass som fartyget har gäller från och med verifierat certifieringsdatum.

8. Redigera och uppdatera certifikat

Fraktföretag kan när som helst logga in på CSI och redigera svaren. Certifikatet kan uppdateras när som helst utan att giltighetsperioden för certifikatet ändras.

Utsläpp av CO2, SOX och partikelämnen måste verifieras årligen.

Senast uppdaterad 2023-09-28