Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Lotsbeställlning ska göras i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Övriga kontaktvägar (resp. lotsbeställningscentral) används om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

Lotsbåt på väg till ett lotsuppdrag

Preliminär lotsbeställning

I samband med fartygsanmälan ska en preliminär lotsbeställning göras via MSW Reportal. I och med detta får Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler information i ett tidigt skede om behovet av lots. En preliminär beställning måste alltid följas av en definitiv beställning.
Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera. Den preliminära beställningen är viktig, för att ge lotsbeställningscentralen möjligheten att tidigt planera och förbereda för lotsningen.

Definitiv lotsbeställning

Senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens början skall en definitiv lotsbeställning göras oavsett tidigare preliminär beställning.
Beställningsavgift tas ut om beställningen görs senare än fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningsstart. Beställningsavgift tas också ut för en första ändring av tidpunkt för lotsningsstart som sker 3 timmar innan bekräftad tidpunkt. För efterföljande ändringar tas beställningsavgift ut oavsett tidpunkt.

För öppensjölotsning gäller 24 timmar för beställning respektive 8 timmar för ändring.

Det går inte genomföra en lotsbeställning i MSW Reportal med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar. Lotsbeställning med så kort varsel måste göras direkt till berörd lotsbeställningscentral.

Öppensjölotsning

Öppensjölotsning beställs via lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Vad är mitt ansvar?

Du som användare/uppgiftslämnare är ansvarig för att ta del av de responsmeddelanden som kommer till MSW Reportal och åtgärda dem som påvisar fel och skillnader. Det kan handla om ändrad lotsstart, information om status på beställning mm. Du som användare/uppgiftslämnare ansvarar för att hålla information i MSW Reportal synkroniserad med Sjöfartsverkets system då MSW Reportal inte automatiskt uppdateras om ändringar görs hos Sjöfartsverket. När du gör en definitiv lotsbeställning i MSW Reportal tar företaget du är kundkopplad till på sig betalningsansvaret för lotsavgiften.

Senast uppdaterad 2023-12-01