Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kontinentalsockelgräns

Kontinentalsockelns yttre gräns sträcker sig från den punkt i Idefjorden, där fastighetsindelat område inte längre når ut till den avtalade avgränsningen mot Norge, till en punkt på avgränsningslinjen mot Finland med latituden 65° 35' N[1].

Runt ön Märket i Ålands hav följer gränsen baslinjerna; ett undantag som beror på att den svenska delen av ön Märket inte är fastighetsindelat. Den nordligaste delen av gränsen i norra Bottenviken är hämtad från Lantmäteriernas gränsöversyn, se SÖ 2010:2. Kontinentalsockelns inre gräns definieras av de (mot havet) yttersta fastighets­gränserna.

Dessa gränser är sällan fastställda och redovisas alltså inte med stöd av den nya lagen. Det finns även områden i några av de stora insjöarna som inte är fastighetsindelade. Se vidare lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Kontinentalsockeln

Datafilen är komprimerad och behöver packas upp, vilket oftast sker genom att dubbelklicka på den. Då kommer en semikolonseparerad text-fil som innehåller punkterna och dessutom all information i Shape-format (många filer) samt en Wordfil som beskriver förekommande attribut. För att använda Shape behöver du en anpassad GIS-programvara.

 

Attributbeskrivning av Shape-filer

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnummer - Löpnummer för kontinentalsockelpunkter (KP).
 2. Löpnr_KP - Löpnummer för signifikanta punkter på Kontinentalsockelns yttre avgränsningslinje.
 3. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 4. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt som avtalats med annan stat (KP), dock med undantag av punkterna vid ön Märket, för vilka det inte finns något avtal med annan stat,
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP), och
  • punkt på mittlinjen i Öresund som beskrivs med de koordinater som den 27 november 2014 utgjorde redovisning av denna avgränsningslinje i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas (ML).
 5. Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns).
 6. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 7. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Senast uppdaterad 2022-03-02