Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Isbrytarna håller hamnarna öppna

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.

Fartyg lämpade för vintersjöfart erhåller isbrytarassistans i svenska kustfarvatten och på sjövägarna mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

Sjöfarten ska fungera oavsett årstid

Vi har egna isbrytare och vid behov hyr vi in externa resurser. Dessutom bedriver Sjöfartsverket samarbeten såväl med Finland som internationellt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Kontakt

Isbrytarledningen nås på 0771-63 25 25.

Vintrarnas svårighetsgrad

Isvintrarna indelas i "lindriga", "normala" och "stränga". Den grundläggande faktorn vid bedömning av en isvinters totala svårighetsgrad är havsisens utbredning. Även andra förhållanden som inverkat på sjöfarten tas dock också i beaktande.

Dit hör isperiodens längd, istäckets framkomlighet under inverkan av vind- och strömförhållanden m.m. inom begränsade områden kan svårighetsgraden avvika från den totala svårighetsgraden. Under en isvinter som betecknas som lindrig kan t.ex. isarna i Bottenviken ha en utbredning och framkomlighet som kännetecknar en normal isvinter.

Isutbredningen för vintrarna 1900-2020

Diagrammet visar den maximala isutbredningen i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak olika år. Gränsen mellan "lindrig" och "normal" isvinter går vid 115 000 km2. Gränsen mellan "normal" och "sträng" isvinter går vid 230 000 km2. Isvintern 2019–2020 får klassificeras som en mycket lindrig isvinter med den hittills lägsta maximala isutbredning sedan år 1900 av 37 000 km2.

Diagram över isutbredning mellan år 1900 och 2020.
Diagram över isutbredning mellan år 1900 och 2020.

Senast uppdaterad 2023-09-28