Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Isklasser och krav

För att ange kraven på isförstärkning använder Sjöfartsverket de finsk-svenska isklassbeteckningarna som fastställts att gälla från och med 2009.

Det största isklassdjupgående midskepps ska normalt tagas som djupgående på färskvattenlastlinjen sommartid enligt finsk-svenska isklasser TSFS 2011:96.

Trafikverket i Finland och Sjöfartsverket i Sverige har tagit fram anvisningar och råd om hur finsk-svensk isklass ska tillämpas. Den första versionen av Guidelines for the Application of Finnish-Swedish Ice Class Rules utkom 2005-12-20. Informationen kommer att uppdateras och kompletteras allt eftersom arbetet med regelutvecklingen framskrider.

För fartyg som enligt bestämmelser i TSFS 2011:96 (finsk-svensk isklass) är existerande fartyg och som innehar isklass 1A Super och 1A gäller de äldre bestämmelserna avseende maskineffekt längst till den 1 januari 2005 eller den 1 januari det år det löpt 20 år sedan fartyget levererades, beroende på vilket som infaller sist.

Fartygets maskineffekt anses vara den sammanlagda effekten hos framdrivningsmaskineriet, för vilken fartyg och maskineri är konstruerat. Om det med tekniska medel förhindras att maskineriet drivs med full effekt eller detta är förbjudet enligt bestämmelser som följs ombord, betraktas den då begränsade effekten som maskineffekt.

De svensk-finska isklassbeteckningarna

Isklass För trafik i

                        

1A Super         extrema isförhållanden  > 100 cm tjock is
1A svåra isförhållanden > 50 cm tjock is
1B medelsvåra isförhållanden 30 - 50 cm tjock is
1C lätta isförhållanden 15 - 30 cm tjock is
II mycket lätta isförhållanden 10 - 15 cm tjock is

Krav på isklass och tonnagestorlek

För skeppningar på Norrland bör normalt räknas med följande tidpunkter för trafikbegränsningarnas ikraftträdande:

Lägst isklass/minsta dwt Bottenviken Bottenhavet
II / 2000 1/12 1/1
IC / 2 000  15/12 15/1
1B / 2 000 1/1 1/2
1A / 3 000 15/1 15/2
1A / 4 000 31/1 -
1A / 3 000 10/4 -
1B / 2 000 10/5 1/4
II / 2 000 15/5 15/4

Här angivna tidpunkter är riktvärden för ifrågavarande havsområden. Vid svåra isförhållanden kan ytterligare restriktioner komma ifråga eller så assisteras fartyg endast efter tillstånd i varje särskilt fall.

Sjöfartsverket kommer om möjligt att tillkännage höjningar i restriktioner 6 dygn före ikraftträdandet. När Sjöfartsverket beslutar om sänkning eller upphävande av restriktioner så träder beslutet i kraft samma dag som det tillkännages.

För skeppningar på övriga kustområden kan med hänsyn till variationerna på isvintrarna inte motsvarande riktvärden lämnas. I Vänern och Mälaren måste man normalt räkna med att restriktioner införs under månaderna januari – april.

Kraven på isklass och tonnagestorlek varierar med vinterns svårighetsgrad. Framförallt mindre hamnar och lastageplatser måste härvid stängas i avsaknad på egna lokala isbrytare och begränsad tillgång på statsisbrytare.

Mindre hamnar och lastageplatser måste räkna med stängning även om sjöfart pågår inom området i övrigt.

Lokala isbrytare av erforderlig storlek och med tillräcklig maskinstyrka måste finnas inom de olika distrikten. Lokala isbrytare kan normalt inte påräkna assistans från ett distrikt till ett annat eller inom distriktet.

Trafikrestriktionerna kan kombineras med lastrestriktioner på t.ex. 2000 ton lastat och/eller lossat gods per hamn.

Senast uppdaterad 2023-09-28