Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Älmstabron

Position 59°58,4'N 018°48,8'E; Sjökort 536

Klaffbro

Segelfri höjd utan säkerhetsmarginal: 4,5 m
Segelfri bredd: 12,0 m

Aktuell nautisk information


Måndag 21 augusti 2023, kl. 00:00 t.o.m. måndag 9 oktober 2023, kl. 00:00

Ingen broöppning är möjlig under denna tid.

Båtar som ej kräver broöppning påverkas inte. Segelfri höjd under Älmstabron är 4,50 meter.


Öppningstider

1 maj - 15 oktober

Broöppning kan erhållas varje hel timma mellan kl 07,00 - 22,00.
Båtar som ska passera bör befinna sig vid bron före öppningstiden, samt då ej vara förtöjda.
Bron börjar stänga senast 8 minuter efter öppning.

Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid.
Kontakta brovakten senast 12 timmar före önskad passage.
Telefon: 070 - 200 27 86

16 oktober - 30 april

Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 070 - 200 27 86

Övriga upplysningar

Kanalen är fartbegränsad till 5 knop.
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Senast uppdaterad 2023-06-22