Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Händelöbron

Position 58°36,6'N 016°12,4'E; Sjökort 6212

Aktuell nautisk information

Ingen aktuell information  

Klaffbro

Segelfri höjd: 5,0 m
Fri bredd: 11 m

Öppningstider

Nyttotrafik

Nyttotrafik ska alltid anmäla sin ankomst minst 1 timme i förväg till brovakten på telefonnummer 0730-499 500.
Brovakten (beställning av broöppning) nås dygnet runt.

Fritidsbåtar

För öppningstider för fritidsbåtar, vänligen besök Norrköpings kommuns webbplats.

Övriga upplysningar

Bron får passeras efter det att grön signal har givits.

Norrköpings kommun är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2024-05-24