Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kvicksundsbron

(59-27,2N 16-19,2E) Sjökort 1131, 113

Överenskommelse om samverkansregler kring Kvicksundsbron gällande Sjö- och Järnvägstrafik

Här finns information om vad Trafikverket, Sjöfartsverket och Mälardalstrafik har kommit överens om gällande procedurer för broöppningar när det gäller samverkan mellan fartyg och tågtrafik förbi Kvicksundsbron. 

Klaffbro

Segelfri höjd: 4,5 meter

Aktuell nautisk information

 

 


Öppningstider för Nyttotrafik

Bron öppnas dygnet runt efter beställning. 
Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid.

Passage av bron vid helgfria vardagar 06:00 - 20:00 

Observera de speciella procedurer som gäller vid passage av bron helgfria vardagar mellan 06:00 och 20:00. 
I dokumentet i faktarutan ovan kan man läsa om överenskomna samverkansbestämmelser mellan tågtrafik och sjöfart. 

Beställning av broöppning
När Kvicksundsbron ska passeras helgfria vardagar mellan 06:00 - 20:00 ska förhandsbeställning av broöppning ske minst 90 minuter före planerad passage.
Detta ska utföras av befälhavaren eller den som delegerats ansvaret.  

Passage av bron övrig tid

Första anrop 
- västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 28, Torshälla 
- ostgående fartyg anropar i höjd med Tallklubben (ca 3,7 M före bron).

Andra anrop
8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.
Om bron inte kan öppnas planeras genomfarten i samarbete mellan fartyget och bropersonalen.

Öppningstider för Fritidsbåtar

Sommartid

Den 1 maj - 15 oktober kan bron öppnas enligt nedan angivna tider.
Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid.

Vardagar

 • 00.10 - 00.20
 • 02.10 - 02.20
 • 04.10 - 04.20
 • 06.10 - 06.20
 • 09.10 - 09.20
 • 10.10 - 10.20
 • 11.10 - 11.20
 • 13.10 - 13.20
 • 14.10 - 14.20
 • 15.10 - 15.20
 • 18.10 - 18.20
 • 20.10 - 20.20
 • 22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar
Bron kan öppnas en gång inom följande tider:
00.10 - 00.20, 01.10 - 01.20 osv till 23.10 - 23.20.

Vintertid

Den 16 oktober - 30 april sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF.

Kontaktinformation till brovakten

Nyttotrafik

VHF kanal 68, Kvicksundsbron
Telefon: +46 (0)708-76 30 26 (reservnummer 010-13 16 461)

Fritidsbåtar

Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.
Telefon: +46 (0)708-76 30 26 (reservnummer 010-13 16 461)


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2022-01-07