Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Pitsundsbron, Pitsundet

Position 65°13,9N 021°31,0E; Sjökort 415, 4151

Aktuell information

Notera! Köldgräns för broöppning -25 °C.

Segelfri höjd: 13,5 m.

Bron öppnas dygnet runt för fartyg som kräver större segelfri höjd än 13,5 meter.

Broöppning beställs vardag, minst tre timmar innan passage,
mellan kl 06:30 - 15:30.

Vid broöppning kan bropersonalen nås via VHF kanal 13.

Kontakt

Beställning av broöppning för sjöfart tel: 070-256 10 51.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2023-09-28