Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Med fritidsbåt genom Trollhätte kanal

Råd och tips för färd med fritidsbåt genom Trollhätte kanal

Viktig information för din färd i Trollhätte kanal och slussar

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

Samtliga broar från Jordfall och Bohusbron i söder till Dalbobron i norr är fjärrstyrda från Kanalcentralen i Trollhättan. Detta gäller även slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Brinkebergskulle. Samtliga dessa objekt är kameraövervakade. Härifrån manövreras även järnvägsbron i Köpmannebro, Falsterbobron och långslussen i Falsterbokanalen. Här erläggs också slussningsavgiften.

Sommartid är Kanalcentralen bemannad med extra operatörer mellan kl.09.00-19.00 för att möta det ökade behovet. Våra operatörer gör så gott de kan för att ge service till våra kunder. Varje sommar passerar 2500 fritidsbåtar Trollhätte kanal och 4000 fritidsbåtar passerar Falsterbokanalen.   

Förtöjning i sluss

  • Följ slusspersonalens anvisningar.
  • Slussen får inte helt fyllas av fritidsbåtar – en fri yta på ¼ (25%) skall finnas av säkerhetsskäl.
  • Ha förtöjningar eller båtshake klar.
  • Fendra av ordentligt på båda sidorna av båten, annars finns risk att båten skrapas mot kanterna.
  • Båten hålls bäst på plats genom att ta tag i lejdare eller krokar som finns i slussväggen.
  • Du kan använda båtshake eller avhåll med tamp.
  • Knyt aldrig fast förtöjningar och lämna aldrig dessa utan tillsyn.
  • Låt aldrig barnen slussa ensamma.
  • Lämna aldrig båten utan tillsyn i slussen.

Hur lång tid tar en slussning?

En slussning tar cirka 15-20 minuter och väntetiden är ungefär densamma. Det kan dock bli ytterligare väntan på grund av att vi ibland väntar in ytterligare fritidsbåtar. Fartyg har företräde och är det flera fartyg på gång i slusstrappan i Trollhättan kan väntetiden bli ett par timmar. Det finns informationstavlor om när nästa slussning sker.

Vid slussar: Nyttotrafik har företräde.
Vid landsvägsbroar: Under tider vid stark landsvägstrafik. Båtar kan samlas för gemensam broöppning.
Vid järnvägsbroar: Tågtrafik har företräde.

Brand

Öppen eld är absolut förbjudet i slussarna.

Använd flytväst

Flytväst är det inget fel att ha och barn ska ha flytväst. Ramlar du i vattnet under slussning finns risk att du sugs ner. Tänk på att du färdas i strömmande vatten.

Mörker/dålig sikt

Med hänsyn till sjösäkerheten avråder vi med bestämdhet att fritidsbåtar framförs i kanalen under mörker eller dålig sikt.

Möte med andra fartyg

Möte med andra fartyg görs lämpligast med fart om situationen tillåter, i övrigt gäller sjöreglerna. I de fall man hinns upp av ett fartyg är det bäst att hålla sig åt sidan för säker passage.

Rapportera faror och fel, brådskande rapport

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket (VHF kanal 9).

Gästhamnar

De bästa övernattningsplatserna är gästhamnarna. Där finns all nödvändig service. Sjöfartsverket har gästhamn vid Trollhättans övre sluss, här är vatten och el tillgängligt mellan 4/5 - 1/10 2023. Det finns ytterligare en gästhamn i centrala Trollhättan (Spikön) och i Vänersborg finns en gästhamn/marina.

Båtsportkort 

Klicka här för mer info om båtsportkort.

Distanser

Göteborg (Göta älvbron) till Lilla Edet (Ströms sluss) = 27,6 distansmin.

Lilla Edet (Ströms sluss) till Trollhättan (Sluss 5) = 9,6 distansmin.

Trollhättan (Sluss 2) till Brinkebergskulle = 5,6 distansmin.

Brinkebergskulle till Vänersborg (Dalbobron) = 2,5  distansmin.

Total distans = 45,3 distansmin.

Kontakt

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9.

Senast uppdaterad 2021-02-22