Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter

Färdplaner (rutter) för ECDIS och digitala sjökortssystem. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Ladda ner rutter och passage plan folder här:

Område Rutter i RTZ-format Rutter i Excel-format Passage Plan Folder
Härnösand/Ångermanälven Härnösand RTZ Härnösand Excel Passage Plan Ångermanälven
Sundsvall/Hudiksvall Sundsvall RTZ Sundsvall Excel Passage Plan Sundsvall
Gävle/Söderhamn Gävle RTZ Gävle Excel  

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Senast uppdaterad 2023-10-11