Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Karlsborg

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Kajer

Massakajen

Sågverkskajen

LÖA

140 m

60 m

LÖA, när isrestriktioner föreligger

120 m

60 m

Bredd

20 m

12 m

Djupgående

7,3 m

5,4 m

 

 
 
 

 

Karlsborg

Fartyg

Område

Max tillåten vindhastighet

Alla lotsade fartyg

Massakajen

10 m/s *

Alla lotsade fartyg

Sågverkskajen

10 m/s *

* För avgång i lastad kondition, kan högre vindhastighet accepteras. Avgörs av aktuell lots.

 

Karlsborg

Fartygskondtion

Ankomst

Avgång

Med fungerande bogpropeller

0

0

Utan fungerande bogpropeller

1

1

 

Bogserbåten skall ha minst 15 ton Bollard pull.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11