Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kontakt

Kontaktuppgifter inom Lotsområde Luleå.

Administration

Adress:
Strömörvägen 9
974 37 Luleå
Fax: 0920-255 413
E-post: lulea@sjofartsverket.se

Emma Hellström
Lotsområdeschef
010-478 6057 / 072-7246057
E-post: emma.hellstrom@sjofartsverket.se

Bild på Emma Hellström

Helena Öhrling
Administratör
010-478 5211 / 0702-655255
E-post: helena.ohrling@sjofartsverket.se

Chef i beredskap (utanför tjänstetid)
010-478 4866

 

Lotsbeställning

Vakthållning: Kl. 00.00-24.00
Telefon: 0771-63 06 20
Telefax: 026-994 69
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se
VHF-kanal Lotsbest: 11
Anrop: Lotsarna Bottenviken / north coast pilots
Utrustning: VHF

 

 

Senast uppdaterad 2024-04-18