Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter & Passage plans

Här kan du ladda ner färdiga rutter för de olika lotslederna inom lotsområde Luleå. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Senast uppdaterad 2024-03-21